Agenda: 22-10-2016

22 Oct 2016

Wereld Stotterdag

Dit jaar staat wereldstotterdag in het teken van het grote belang van vroegtijdige onderkenning van stotteren bij (heel) jonge kinderen. Ruim 5% van alle kinderen maakt een periode van onvloeiend spreken door.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek* blijkt dat met vroegtijdige signalering en behandeling veel problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.  Als er 9-12 maanden na ontstaan van het stotteren geen duidelijke verbetering is, wordt de kans op spontaan herstel kleiner. Therapie moet in dat geval bij voorkeur uiterlijk een jaar na aanvang van het stotteren starten.

Echter als  ouders heel ongerust, gespannen of geïrriteerd zijn over het spreken van hun kind, hoe jong dit ook is, is het belangrijk dat ouders al eerder hulp zoeken. Meestal zijn ze niet voor niets bezorgd. Vroegtijdig hulp inroepen is van belang omdat het onvloeiend spreken dan nog geen ingeslepen gewoonte geworden is. Hoe langer een kind stottert, des te meer moeite zal het kosten om dit te verhelpen.

Bezoek de website.