Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Met Arbo Active verzorgen wij landelijk voor 2.000 opdrachtgevers met 300.000 medewerkers de arbodienstverlening. Dit doen wij zowel in huis als op een 40-tal eigen spreekuurlocaties. Waarbij de ondersteuning varieert van volledige ontzorging door een team van verzuimprofessionals tot een bedrijfsarts in coachrol bij het Eigen Regiemodel. Kwaliteit staat bij ons voorop. Daarom zijn wij SBCA, 7e richtlijn, ISO 9001, 27001, 14001 en B corporation gecertificeerd.

Focus op mogelijkheden en gedragsverandering

Vanuit onze focus op gezondheid, mogelijkheden en intrinsieke motivatie hebben wij een effectieve aanpak ontwikkeld gericht zelfsturing, empowerment en gedragsverandering van het individu over de band van preventie, curatie en re-integratie. De ervaring leert dat als wij met deze praktische, integrale aanpak bij een organisatie aan de slag gaan, het verzuim met 30% daalt.

Maatwerk dienstverlening

Iedere organisatie is uniek. Daarom omvat onze Arbo Active dienstverlening het gehele palet van verzuimprofessionals en diensten waar u als organisatie behoefte aan kunt hebben. Dit betreft onder meer bedrijfs- en verzekeringsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, mediators, medische keuringen, een online leefstijlzorgplatform, verzuimtrainingen en verzekeringen. In dat laatste geval gaat het bijvoorbeeld om financiering van het WGA-risico. Als uw medewerker na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt beoordeeld, bent u als werkgever tot tien jaar lang verantwoordelijk voor zijn WGA-uitkering tenzij u daarvoor verzekerd bent.

Vitaliteitscontract om niet

Gezondheid is een waarde. Uw organisatie kan dankzij vitale medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt het individu in staat om zich te ontplooien en deel te nemen aan de maatschappij. Daarom maakt het vitaliteitscontract om niet onderdeel uit van onze Arbo Active basisdienstverlening.

Het vitaliteitscontract bestaat uit:

  • Toegang tot het Active Healthy Platform: een online leefstijlzorgplatform met dagelijks nieuwe informatie over vitaliteit en gezondheid in brede zin en toegang tot leefstijlfaciliteiten
  • PMO basis: een inzichtgevende health check / vitaliteitswijzer
  • Toegang tot leefstijlzorg

Daarnaast zijn er diverse prikkels en nudges in onze basisdienstverlening geïntegreerd waardoor de bewustzijnsverhoging van het individu rondom de eigen regie op zijn gezondheid en inzetbaarheid organisatiebreed wordt bevorderd.

Active Healthy Totaalconcept

Voor organisaties die een vervolgslag willen maken door gezondheid op renderende wijze in alle bedrijfsprocessen te implementeren, bieden wij het Active Healthy Totaalconcept. Hierin wordt het basis vitaliteitscontract naar behoefte verdiept en verbreed met elementen als:

  • PMO-plus, additionele modules gericht op een specifieke doelstelling
  • Trainingen, cursussen, workshops en e-learnings
  • Arbeids- & organisatieadvies, DZI-beleidsadvies en/of communicatieadvies

Op de Arbo Active website vindt u meer informatie.