Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Als Active Health Group (AHG) werken wij vanuit de visie ‘gezondheid is een waarde, verzuim is een keuze’. Uw organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien. Bij deze eigentijdse vorm van verzuimbeheersing gaan duurzame inzetbaarheid (DZI), schadelastreductie en goede arbeidsomstandigheden hand in hand door het vergroten van bewustzijn en sturen op gedrag. Waarbij geldt, hoe specifieker dit binnen de organisatie gebeurt, hoe effectiever.

Focus op mogelijkheden en gedragsverandering

Vanuit onze focus op gezondheid, mogelijkheden en intrinsieke motivatie hebben wij een effectieve aanpak ontwikkeld gericht zelfsturing, empowerment en gedragsverandering van het individu over de band van preventie, curatie en re-integratie. De ervaring leert dat als wij met deze praktische, integrale aanpak bij een organisatie aan de slag gaan, het verzuim met 30% daalt.

Maatwerk dienstverlening

Iedere organisatie is uniek. Daarom start onze arbodienstverlening met een organisatiediagnose. Waarna het gericht inzetten volgt van verzuimprofessionals en diensten waar u als organisatie behoefte aan kunt hebben. Dit betreft onder meer:

In dat laatste geval gaat het bijvoorbeeld om financiering van het WGA-risico. Als uw medewerker na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt beoordeeld, bent u als werkgever tot tien jaar lang verantwoordelijk voor zijn WGA-uitkering  tenzij u daarvoor verzekerd bent.

Vitaliteitscontract kosteloos

Gezondheid is een waarde. Uw organisatie kan dankzij vitale medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt het individu in staat om zich te ontplooien en deel te nemen aan de maatschappij. Daarom maakt het vitaliteitscontract om niet onderdeel uit van onze Arbo Active basisdienstverlening.

Het vitaliteitscontract bestaat uit toegang tot:

  • Een e-cursus ‘Aan de slag met je leefstijl’ inclusief een check-up en actieplan.
  • Diensten van coaches gericht op preventieve gezondheidsbevordering.
  • Een online leefstijlmagazine.

Een e-cursus ‘Aan de slag met je leefstijl’ inclusief een check-up en actieplan.Diensten van coaches gericht op preventieve gezondheidsbevordering.Een online leefstijlmagazine.

Daarnaast zijn er diverse prikkels en nudges in onze basisdienstverlening geïntegreerd waardoor de bewustzijnsverhoging van het individu rondom de eigen regie op zijn gezondheid, geluk en inzetbaarheid organisatiebreed wordt bevorderd.

Active Healthy Totaal Concept

Voor organisaties die een vervolgslag willen maken door gezondheid op renderende wijze in alle bedrijfsprocessen te implementeren, bieden wij het Active Healthy Totaal Concept. Hierin wordt het basis vitaliteitscontract naar behoefte verdiept en verbreed met elementen als:

  • Preventieve Medical Check Plus, additionele modules gericht op een specifieke doelstelling
  • Veerkrachtmodule, leefstijlmodule en/of loopbaanmodule
  • Trainingen, cursussen, workshops en e-learnings
  • Arbeids- & organisatieadvies, DZI-beleidsadvies en/of communicatieadvies

Op de Arbo Active website vindt u meer informatie.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.