Bedrijfs Maatschappelijk Werk / Mediation

Bedrijfs Maatschappelijk Werk / Mediation

In situaties waarin problemen in de sociale omgeving of conflict de oorzaak van (dreigend) verzuim door een medewerker vormen, bieden onze bedrijfsmaatschappelijk werkers en mediators ondersteuning om te voorkomen dat hij uitvalt of om zijn werkhervatting te versnellen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als de werkprestaties van een medewerker teruglopen door privéomstandigheden of problemen in werkgerelateerde sfeer, is begeleiding en advies van een bedrijfsmaatschappelijk medewerker een goede oplossing. Deze ondersteuning kan de medewerker op eigen initiatief aanvragen of via doorverwijzing.

Activeren tot zelfregie op gezondheid
De begeleiding van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers is er vooral op gericht om de medewerker te activeren tot zelf de regie te pakken op zijn gezondheid en inzetbaarheid. Hem te ondersteunen bij het vinden van zijn intrinsieke motivatie, te leren omgaan met de door hem ervaren belemmeringen en het zelf oplossen van problemen.

Praktische aanpak
De aanpak is praktisch en het aantal gesprekken is dan ook meestal beperkt. Indien nodig worden ook anderen betrokken bij de begeleiding bijvoorbeeld de direct leidinggevende of partner. Bij conflicten en rouwverwerking worden gerichte behandelmethodes toegepast voor de begeleiding.

Mediaton

In geval van een conflict willen zowel werkgever als medewerker zo snel mogelijk tot een oplossing komen. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.

Een werkbare oplossing
Onze mediators zijn geregistreerd als MfN-registermediator (Mediators federatie Nederland, voorheen NMI-registermediator). Ze zijn opgeleid om de communicatie weer op gang te helpen en de partijen te ondersteunen bij het vinden van een eigen oplossing. Een groot voordeel hiervan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd. Bovendien worden kosten van een dure rechtelijke gang bespaard.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.