Inzetbaarheidsscan/-coaching

Inzetbaarheidsscan/-coaching

Iemands copingstijl – de manier waarop hij omgaat met diverse soorten stressoren van buitenaf en/of interne conflicten – is mede bepalend voor zijn risico op uitval.

Door inzet van de inzetbaarheidsscan/-coaching wordt op een wetenschappelijk gevalideerde wijze een totaalbeeld gemaakt van de huidige situatie door meting van dertien schalen over vijf domeinen. Deze domeinen zijn:

  • steun werk en privé (incl. werktevredenheid)
  • stressoren werk en privé
  • persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld perfectionisme
  • klachten
  • ervaren beperkingen

Bij de medewerker wordt het bewustzijn geactiveerd over de relatie tussen genoemde factoren en zijn inzetbaarheid. Tevens krijgt de medewerker praktische handvatten om zelf noodzakelijke aanpassingen te realiseren.

Onze werkwijze

Inzetbaarheidsscan/-coaching omvat een:

  • Wetenschappelijk gevalideerde inzetbaarheidsanalyse met voorspellende waarde op domeinen die cruciaal zijn voor de inzetbaarheid van het individu
  • Coachingsgesprek met concrete tips en handvatten om zelf de regie op gezondheid en inzetbaarheid te pakken en te houden

Inzetbaarheidsscan/-coaching is zowel preventief als bij werkhervatting effectief.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.