Preventieve Medical Check / PMO

Preventieve Medical Check / PMO

Wij bieden diverse varianten van een preventieve medical check (PMC) / preventief medisch onderzoek (PMO, ook wel preventief arbeidsgezondheidskundig onderzoek – PAGO – genoemd). Iedere variant is gericht op het activeren van het weten, willen en kunnen van het individu omtrent zijn gezondheid en inzetbaarheid.

De medical check premium bestaat uit:

  • Vraaggesprek door een leefstijldeskundige middels motivational interviewing
  • Biometrie (lengte, gewicht, BMI, bloeddruk)
  • Bloedonderzoek (cholesterol, glucose)
  • VAR-2, stress en welbevinden
  • Persoonlijk advies en plan van aanpak

De premium medical check kan naar behoefte op maat gemaakt worden:

  • Met modules uitgevoerd door een keuringsarts zoals lichamelijk onderzoek (o.a. rug, buik, gewrichten), een hartfunctie-, longfunctie-, gehoor- en/of oogonderzoek
  • Voor het in kaart brengen van specifieke werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van bijvoorbeeld kantoor- en beeldschermwerk en productiewerk
  • Om ingezet te worden als periodieke beroepskeuring, intredeonderzoek of aanstellingskeuring

Leefstijlzorg

Veel werkgevers willen de meerwaarde van een preventieve medical check vergroten door leefstijl in brede zin integraal  onderdeel uit laten maken van hun verzuim- en/of duurzame inzetbaarheidsbeleid. Als Active Health Group faciliteren wij onze klanten daarom zowel met leefstijlzorg als onderdeel van onze arbodienstverlening  als met aanvullende interventies zoals leefstijlcoaching en onderwijs.

Meer informatie

Geïnteresseerd in een preventieve medical check of leefstijlzorg? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij voorzien u graag van passend advies.