Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een preventief medisch onderzoek (PMO) of preventief arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is een effectief instrument om medewerkers bewust te maken en inzicht te geven in hun gezondheid. Veelal bestaat een PMO uit een mix van vragenlijsten gericht op arbeidsomstandigheden, leefstijl, werkvermogen (WAI) en productiviteit. Aangevuld met fysieke testen die indicatoren bevatten over iemand zijn fitheid, gezondheid, stressniveau et cetera. Ook kunt u deze testen uitbreiden met leefstijladvisering.

Diverse soorten

Op basis van onze ervaring hebben wij voor u als werkgever een vijftal standaard PMO’s samengesteld:

  • PMO Basis: gericht op gezondheidsbevordering
  • PMO Pre-Medical Check: uitgebreid onderzoek gericht op gezondheidsbevordering
  • PMO Kantoor: gericht op kantoor- en beeldschermwerk en bedoeld voor administratieve en leidinggevende functies
  • PMO Productie: gericht op fysieke belasting en bedoeld voor medewerkers met een uitvoerende functie
  • PMO Rijdend: gericht op gezondheidsbevordering in combinatie met rijbewijskeuring C-D-E, medibus of taxipas

Op Active Medical Check website vindt u meer informatie over onze PMO’s.

Leefstijlzorg

Veel werkgevers willen de meerwaarde van het PMO als preventief instrument vergroten door leefstijl in brede zin integraal onderdeel uit laten maken van hun verzuim- en/of duurzame inzetbaarheidsbeleid. Als Active Health Group faciliteren wij onze klanten daarom zowel met leefstijlzorg als onderdeel van onze arbodienstverlening als met aanvullende interventies zoals een leefstijlcoaching en onderwijs.