Re-integratie 3e spoor / WGA

Re-integratie 3e spoor / WGA

Wanneer er voor een medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek is gevonden, volgt een WIA-keuring. Medewerkers die volgens deze keuring nog benutbare mogelijkheden hebben, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Deze uitkering is bedoeld om alsnog een passende baan te vinden. Dit is een zogenaamd 3e spoor re-integratietraject.

Eigenriscodragerschap en WGA

Voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, geldt dat zij voor een medewerker die onder de WGA-regeling valt tot een periode van tien jaar verantwoordelijk zijn voor diens re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Dit kan oplopen tot een aanzienlijke schadelast. Daarom is het raadzaam om bij eigenrisicodragerschap een medewerker te begeleiden bij de re-integratie zolang er arbeidsmogelijkheden zijn. Ons team van deskundige re-integratiecoaches zijn zeer ervaren bij het begeleiden en intrinsiek motiveren van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers. Indien gewenst, worden zij hierbij ondersteund door onze artsen en arbeidsdeskundigen.

UWV traject

Als u een 3e spoortraject heeft opgenomen in uw verzekering, dan neemt het UWV of de verzekeraar de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de medewerker over. Ons team van re-integratie en outplacement coaches tak werkt al langere tijd intensief samen met het UWV. Niet alleen voor de begeleiding van uitkeringsgerechtigden vanuit de WGA maar ook voor de begeleidingen van mensen vanuit de ziektewet.

Op de re-integratie en outplacement website vindt u uitgebreide informatie over onze werkwijze en wat wij voor werkgever en de re-integratiekandidaat kunnen betekenen.