Privacybeleid

Privacybeleid Active Health Group

Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties door Active Health Group ten behoeve van de dienstverlening.

Voor meer informatie zie het privacyreglement.