Nieuws: 16 Sep 2016

" alt="">

2e Kamer stemt in met wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.

Vorige week werd in de kamer gedebatteerd over de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet die onder meer gaan over het recht van een werknemer op een second opinion door een andere bedrijfsarts en de plicht voor werkgevers om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of een arbodienst.

Na de behandeling van het voorstel zijn elf amendementen en twee moties ingediend. Hiervan zijn de volgende aangenomen:

  • Amendement over het opnemen van advies over preventie in het basiscontract
  • Motie over de ontwikkeling van een programma waarin de bedrijfsgeneeskundige zorg en de curatieve zorg samenwerken om langdurige arbeidsuitval te voorkomen

Bron: Arboportaal