Agenda: 15-06-2020

15 jun 2020

15-19 juni Week van de RI&E

Een actuele RI&E inclusief Plan van aanpak is wettelijk verplicht (artikel 5 Arbowet) voor iedere organisatie met personeel in dienst. Dit zijn ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inhuurkrachten et cetera. Uit een goed opgestelde, recente RI&E en gedegen Plan van aanpak om waargenomen risico’s te beheersen, kan veel meer gehaald worden dan sec voldoen aan de verplichting vanuit de Arbowet.

Het is een op uw organisatie afgestemde totaalscan van essentiële veiligheid en gezondheid beïnvloedende factoren, op basis waarvan u doelgericht beleid kunt opstellen en optimaliseren dat bijdraagt aan:

·        Kostenbesparingen door een vergrote inzetbaarheid / lager verzuimpercentage, minder personeelsverloop en minder werkonderbrekingen.

·        Organisatiesucces en bedrijfscontinuïteit door een hogere arbeidsproductiviteit, grote medewerkerstevredenheid en gevoel van welzijn, betere productkwaliteit en dienstverlening.

Lees meer