Agenda: 10-10-2016

10 Oct 2016

Landelijke Dag Psychische Gezondheid

Fonds Psychische Gezondheid is er voor iedereen die te maken heeft met psychische problemen. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. Dit jaar staat de campagne rondom de Landelijke Dag in het teken van psychische problemen bij jongeren. In 2014 besteedden we aandacht aan vooroordelen over angst. We boden een scala aan informatie, tests, tips en ervaringsverhalen aan. Ook vond er een onafhankelijk onderzoek plaats naar de vooroordelen over angst.

Alles over de Landelijke Dag Psychische Gezondheid vindt u op www.psychischegezondheid.nl/landelijkedag