Agenda: 28-07-2018

28 Jul 2018

Wereld Hepatitus dag 2018

Wereldwijd hebben 350 miljoen mensen chronische hepatitis B en 130 miljoen mensen chronische hepatitis C. In Europa hebben 14 miljoen mensen chronische hepatitis B en 9 miljoen mensen chronische hepatitis C en sterven er jaarlijks 122.000 mensen aan chronische hepatitis B of hepatitis C (WHO HBV, HCV factsheet). Ook in Nederland wordt aandacht gevraagd voor de ernst van hepatitis. In Nederland hebben 100.000-120.000 mensen chronische hepatitis B of C en sterven er jaarlijks 400 mensen aan de gevolgen van chronische hepatitis B of C. De meesten weten niet dat zij deze ziekte hebben omdat klachten pas optreden als de lever ernstig is beschadigd. Door tijdige behandeling kan ernstige leverbeschadiging voorkomen worden. Door vaccinatie kan hepatitis B voorkomen worden.