Casemanagement

Casemanagement

Deskundige, proactieve verzuimbegeleiding

Inhoudsdeskundige en proactieve begeleiding bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) waarbij de bedrijfsarts met een gerichte vraagstelling wordt ingezet, dat is onze casemanagers toevertrouwd. Dankzij hun actuele kennis van wet- en regelgeving en initiatiefrijke houding zijn zij een betrouwbare partner in een effectief verzuimbegeleidingsproces.  Ook voorzien zij u van gedegen advies op het gebied van goede arbeidsomstandigheden, vitaliteit en preventie. Ervaring wijst uit dat dit resulteert in het voorkomen van uitval, een verkorting van de verzuimduur en een vermindering van het aantal loonsancties.

Coaching: gedragsbeïnvloedende gespreksvoering

Onze casemanagers onderscheiden zich door hun opleiding in Vernieuwend Integraal Coachen (VIC). Een effectieve, wetenschappelijk onderbouwde methode van gedragsbeïnvloedende gespreksvoering gericht op het activeren van intrinsieke motivatie en gedragsverandering. Hierdoor zijn onze casemanagers optimaal in staat om (verzuim)gesprekken te voeren en leidinggevenden te coachen in hun cruciale rol bij de verzuimbegeleiding.

Casemanagement onder taakdelegatie

In geval van casemanagement onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werken onze casemanagers en bedrijfsarts effectief samen in de verzuimbegeleiding. De speciaal hiervoor opgeleide casemanager neemt taken van de bedrijfsarts over zoals het stellen van medische vragen via een triage (vragenlijst). Hierdoor is vanaf dag één deskundige actie bij verzuim door uw medewerkers geborgd.

Flexibel maatwerk

Wij werken vanuit de gedachte dat verzuimdienstverlening maatwerk is, afgestemd op de wensen en de situatie van de klant. Onze casemanagers zijn dan ook gewend om flexibel te handelen en hun takenpakket varieert.

Zaken waarbij zij u onder meer kunnen faciliteren zijn:

 • Begeleiding bij het correct uitvoeren van alle WVP stappen
 • Begeleiding WGA
 • Coaching van de leidinggevende bij verzuimgespreksvoering
 • Opstellen van plannen van aanpak
 • Regelen van de juiste interventies
 • Administratieve taken rondom het plannings-, uitnodigings- en terugkoppelingsproces
 • Uitvoeren van belscripts / triage
 • Opstellen van verzuimrapportages inclusief adviezen
 • Geven van verzuimtrainingen
 • Implementatie van verzuimsystemen
 • Advies rondom goede arbeidsomstandigheden, gezondheidsmanagement en preventie

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.