Mediation

Mediation

Arbeidsmediation is bedoeld om een arbeidsconflict op te lossen waarbij degenen die het conflict hebben zelf het schijnbaar onmogelijke doen, namelijk komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing. Dit gebeurt in gesprekken onder begeleiding van een neutrale deskundige bemiddelaar, de mediator. Al onze mediators zijn geregistreerd als MfN-registermediator (Mediators federatie Nederland, voorheen NMI-registermediator).

Werkwijze

De betrokken partijen worden door de mediator uitgenodigd om samen aan tafel te zitten zonder dat er vooraf een agenda is gemaakt of vaststaat wat de uitkomst zal zijn. Tijdens het mediationgesprek bespreken partijen hun belangen, standpunten en mogelijkheden, waarna ze onderzoeken wat een mogelijke oplossing is die door beiden wordt gedragen.

Mediation is altijd op basis van vrijwilligheid en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Na de verschillende gesprekken zal de mediator een overeenkomst opstellen waarin staat wat de partijen zijn overeengekomen. Na ondertekening van deze overeenkomst is iedereen hieraan gebonden en het mediationtraject afgesloten. Als het mediationtraject door een van de partijen of de mediator tussentijds wordt beëindigd, zullen de partijen geen verplichtingen naar elkaar hebben tenzij er tussentijds afspraken in een bindende getekende overeenkomst zijn vastgelegd.

Mediation in vergelijking met rechtspraak

Bij een gang naar de rechter staan persoonlijke belangen voorop en wordt de beslissing over de uitkomst aan een rechter overgelaten. Bij mediation lossen de partijen zelf hun kwestie op via bemiddeling op basis van wederzijdse belangen. Zij hebben zelf de uitkomst in de hand en besparen aanzienlijk op kosten en tijd in vergelijking met een rechtszaak.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.