Nieuws: 29 Sep 2016

" alt="">

Bent u verplicht tot het laten verrichten van een risico-inventarisatie en evaluatie?

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is niet onbekend en al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Voor ZZP’ers is dit niet het geval. Omdat blijkt dat toch niet altijd duidelijk is wie RI&E plichtig is, hebben we dit voor u in een overzichtelijk schema gezet. Wilt u meer weten over de RI&E? Bel ons op telefoonnummer 088-2866055.

Verplicht-RIE-768x674