Nieuws: 02 Dec 2016

" alt="">

Darmen en hersenen: twee handen op één buik

De wetenschap ontdekt steeds meer over de nauwe samenhang tussen onze darmen en onze hersenen. Internationale hersen- en darmwetenschappers komen vandaag samen in Amsterdam om te praten over het effect van darmwerking en darmbacteriën op onze psychische gezondheid.

Het is het eerste grote gezamenlijke congres over dit onderwerp.

Het is al langer bekend dat er een verbinding is tussen darmen en hersenen, vertelt hersenonderzoeker Laura Steenbergen (Universiteit Leiden), die het congres ook bijwoont. ‘De vraag die er nu eigenlijk nog is, is hoe precies die bacteriën en de darmwerking effect hebben op onze hersenen.’ Wat er gebeurt in je darmen, is van invloed op je gedrag, legt ze uit. ‘We weten dat mensen met autisme vaak last hebben van darmklachten. En we weten vanuit de microbiologie dat muizen die geboren worden zonder bacteriën, vaker autistisch gedrag laten zien.’

Darmbacteriën

Daarom is het bijeenbrengen van hersen- en darmonderzoekers van belang voor de behandeling of misschien zelfs het voorkomen van psychische stoornissen, zegt Steenbergen. ‘Voor het eerst wordt er nu onderzoek gedaan bij mensen, naar wat we kunnen doen om die bacteriën in de darmen optimaal te laten functioneren: dus welke bacteriën? En hoe kunnen we bacteriën gebruiken om dat te doen en vervolgens een positief effect te krijgen op ons gedrag en op hoe we ons voelen?’

Zelf deed Steenbergen onderzoek naar het effect van probiotica op de kans op een depressie. Probiotica zijn goede bacteriën die je kunt innemen en die zich vervolgens nestelen in je darmen. ‘Wat wij bijvoorbeeld hebben aangetoond, is dat als mensen vier weken priobiotica innemen, de gevoeligheid voor een depressie daarmee verlaagd wordt. Dat wijst er opnieuw op hoe belangrijk die bacteriën en je darmen zijn in ons welzijn en hoe we ons voelen.’

Bron: BNR