INZETBAARHEIDSSCAN

INZETBAARHEIDSSCAN

Ieder mens wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met de uitdagingen van het (werkend) leven. Het kan daarbij gaan om één zwaarwegende gebeurtenis, maar ook om een combinatie van factoren. Het eigen gedrag – de wijze waarop de medewerker omgaat met de gegeven situatie – kan dan de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van de medewerker beïnvloeden.

Als er zaken spelen op psychosociaal gebied die de uitvoering van het werk negatief beïnvloeden, wordt de inzetbaarheidscoach vanuit een integrale visie op de mens ingezet om medewerkers en/of leidinggevenden te coachen. Denk hierbij aan medewerkers die verzuimen (Wet verbetering poortwachter), een preventieve interventie in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coachen inzake inzetbaarheidsvraagstukken van leidinggevenden.

Bewustwording en nieuw gedrag

Iemands copingstijl – de manier waarop hij/zij omgaat met diverse soorten stressoren van buitenaf en/of interne conflicten – is mede bepalend voor zijn risico op uitval. Door inzet van de inzetbaarheidsscan wordt op een wetenschappelijk gevalideerde wijze een totaalbeeld gemaakt van de huidige situatie van de medewerker door meting van dertien schalen over vijf domeinen.

Deze domeinen zijn:

 • Steun werk en privé (inclusief werktevredenheid).
 • Stressoren werk en privé.
 • Persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld perfectionisme.
 • Klachten.
 • Ervaren beperkingen.

Voordat men naar een oplossing kan toewerken, is het essentieel dat de medewerker zich bewust is van de eigen situatie. Daarom wordt tijdens het gesprek ingegaan op alle bovengenoemde domeinen. Vervolgens wordt besproken hoe de medewerker tot op heden heeft gehandeld in de gegeven situatie en of dat tot het gewenste resultaat leidt. Hierdoor wordt bij de medewerker het bewustzijn geactiveerd over de relatie tussen belemmerende factoren, zijn gedrag en de ontstane situatie. In deze fase wordt de medewerker ook meegenomen in de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever om tot een gezonde werkrelatie en duurzame inzetbaarheid te komen.

De inzetbaarheidscoach is in dit proces onafhankelijk en onbevooroordeeld. Dit betekent dat de medewerker zijn eigen inzichten ontwikkelt en leert dat hij kan kiezen om anders met de situatie om te gaan. Zodra de medewerker zich bewust is van zijn situatie, wordt gekeken naar nieuw effectief gedrag. Het voeren van eigen regie op zijn gezondheid en inzetbaarheid staat hierbij centraal.

Inhoud

De inzetbaarheidsscan omvat:

 • Wetenschappelijk gevalideerde inzetbaarheidsanalyse
 • Een coachingsgesprek bestaande uit: (1) Een bespreking van de inzetbaarheidsanalyse en een verdiepend interview met de medewerker op de domeinen waarbij aandachtsgebieden zijn gevonden. (2) Concrete tips en handvatten om zelf de regie op gezondheid en inzetbaarheid te pakken en te houden.
 • Een terugkoppeling aan de medewerker met een samenvatting van het gesprek. In deze terugkoppeling worden gewenste en bij de behoefte van de medewerker aansluitende interventies opgenomen met als doel duurzame inzetbaarheid, verzuimbeheersing en verbetering arbeidsproductiviteit.
 • Indien een bedrijfsarts betrokken is, ontvangt deze (met akkoord van de medewerker) dezelfde terugkoppeling.

Voor wie

Voorbeeldsituaties van de inzet van de inzetbaarheidsscan zijn:

 • De medewerker is ook mantelzorger en kan de zorgtaak niet combineren met het eigen werk.
 • Het bedrijf (de context) verandert of is veranderd, maar de medewerker kan/wil niet mee veranderen.
 • De medewerker ervaart een te hoge (of te lage) werkdruk.
 • De medewerker ervaart privéproblematiek zoals bijvoorbeeld schulden/scheiding, waardoor hij moeite heeft zijn werk goed uit te oefenen.
 • De leidinggevende ervaart een conflict met een medewerker of collega(s).
 • De leidinggevende wil op een effectieve manier een medewerker ondersteunen die moeite heeft om zijn grenzen aan te geven.
 • De medewerker en leidinggevende zijn zoekende hoe ze naar een situatie van verbeterde inzetbaarheid van de medewerker kunnen komen. 

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.