Leefstijlcoaching

LEEFSTIJLCOACHING

Ieder mens wil in principe gezond leven en inzetbaar zijn, maar het ontbreekt vaak aan kennis, inzicht en het vermogen om structureel en op alle facetten van het leven gezonde(re) keuzes te maken.

Weten: kennis over wat gezond gedrag is en de positieve effecten ervan

Minder eten en meer bewegen, is een standaard reactie als mensen gezonder willen gaan leven, maar kies je voor de juiste voeding en beweging? Wetenschappelijk onderzoek wijst bovendien uit dat zingeving, sociale contacten, werktevredenheid en de mate van stress voor onze gezondheid minstens net zo belangrijk zijn

Willen: de bereidheid om echt je gedrag te veranderen

Inzicht in je intrinsieke motivatie om daadwerkelijk je leefstijlgedrag aan te passen. Wat zijn de patronen die ervoor zorgen dat je nu handelt zoals je doet? Welke positieve aspecten leveren nieuw gedrag je op?

Kunnen: in staat zijn om structureel te kiezen voor gezonder gedrag

95% van ons gedrag komt voort uit een onbewuste keuze, terwijl wij leven in een omgeving vol ongezonde verleidingen. Dit betekent dat je weerstand moet opbouwen om aan ongezonde impulsen toe te geven. Daarnaast heeft gedragsverandering meer kans op succes in een fysieke omgeving die de gezonde keuze makkelijk maakt.

Leefstijlmodule: van bewustwording naar gedragsverandering

Om medewerkers te ondersteunen bij het pakken van de regie op hun inzetbaarheid via een gezondere leefstijl hebben wij een kortlopende, praktische leefstijlcoachingsmodule ontwikkeld. De medewerker wordt door een professionele leefstijldeskundige gecoacht op:

  • Kennis: bewustwording van de invloed van alle leefstijlgebieden op zijn gezondheid en inzetbaarheid.
  • Houding: het activeren van zijn intrinsieke motivatie tot het maken van de gezonde keuze.
  • Gedrag: empowerment om daadwerkelijk dag in dag uit te kiezen voor een gezondheidsbevorderende leefstijl.

Daarbij wordt aandacht besteed aan:

  • Zes leefstijlgebieden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat zij onze gezondheid en inzetbaarheid beïnvloeden: beweging, sociale relaties, biologische voeding, stressvermindering, werktevredenheid en zingeving (zie de afbeelding).
  • Activatie: de medewerker krijgt op tastbare wijze inzicht in de relatie tussen zijn leefstijl, zijn ervaren gezondheid, welbevinden en inzetbaarheid.

Inhoud

De leefstijlmodule heeft een doorlooptijd van drie maanden en omvat:

  • Vijf coachingsgesprekken (maatwerk)
  • Persoonlijk leefstijl actieplan
  • Gezondheidsmeting aan het begin en het einde van het traject

De leefstijlmodule is effectief zowel preventief als bij werkhervatting.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.