Veerkrachtcoaching

VEERKRACHTCOACHING

Veerkrachtige medewerkers zijn in staat om op effectieve wijze om te gaan met stress, veranderingen, problemen en uitdagingen. Zij vervallen niet in passiviteit, weerstand of klagen maar bedenken oplossingen voor zaken waar ze invloed op hebben, geloven in hun eigen vermogen om hun gedrag aan te passen, doen wat nodig is om duurzaam inzetbaar te zijn en zijn toekomstgericht. Iedere medewerker kan zijn inzetbaarheid vergroten door zijn veerkrachtcoëfficiënt (VQ) te verbeteren. Het gaat erom een optimale balans te realiseren over vier assen: intellectueel (IQ), emotioneel (EQ), fysiek (FQ) en zingeving/spiritueel (SQ) (zie de afbeelding).

Onze werkwijze

Veel medewerkers raken in meer of mindere mate in de knel vanwege de druk die ze ervaren om alle ballen op het werk en thuis in de lucht te houden en om op alle gebieden van hun leven te presteren. Ze ervaren beperkende grenzen in zichzelf en/of hun omgeving, waarbij hun lichaam en geest vaak signalen begint af te geven zoals pijn, vermoeidheid, kort lontje, negatief denken, emotie-eten, isolatie et cetera.

In de veerkrachtmodule wordt de medewerker 1:1 kortstondig begeleid door een professionele coach bij het vergroten van zijn veerkracht. De coach helpt de medewerker te ontdekken wat de signalen betekenen en waar de beperkende grenzen liggen die mogelijk verschoven moeten worden. De medewerker krijgt vervolgens ook te zien wat zijn kracht, passie en talenten zijn. Deze combinatie van inzicht in het heden en een nieuw, aantrekkelijk vergezicht leidt tot een sterke intrinsieke motivatie om daadwerkelijk anders te handelen.

Deze gedragsverandering moet integraal plaatsvinden over alle vier de assen – IQ, EQ, FQ, SQ – om te resulteren in een duurzame veerkrachtvergroting. Daarom wordt in de coachingsgesprekken aandacht besteed aan de zes facetten van het leven – werktevredenheid, stressvermindering, sociale relaties, beweging, voeding, zingeving – waarvan wetenschappelijk bewezen is dat zij essentieel zijn voor onze gezondheid en inzetbaarheid.

Inhoud

De veerkrachtmodule heeft een doorlooptijd van twee maanden en omvat:

  • Vijf gesprekken met de medewerker (maatwerk).
  • Algemene terugkoppeling aan werkgever bij het afsluiten van de module.

Veerkrachtcoaching is zowel effectief preventief als bij werkhervatting.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.