Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gezonde mensen in gezonde organisaties vereist maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). People, Planet en Profit vormen de drie pijlers van ons MVO-beleid gericht op gezondheid van mens, organisatie, leefomgeving en de planeet. Met aandacht voor zowel het hier en nu als het daar en later.

People

In zowel onze externe dienstverlening als naar onze medewerkers en de omgeving geven wij invulling aan het “gezonde mensen” aspect van MVO. Denk bijvoorbeeld aan arbodienstverlening waar wij oog is voor de wettelijke richtlijnen combineren met medemenselijkheid. Of werving en selectie waarin de waardetoevoeging van het individu centraal staat, ongeacht sekse, afkomst, geloofsovertuiging etcetera. Onze eigen medewerkers ondersteunen wij onder meer door aandacht voor werk-privé balans, gezonde en veilige werkomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en opleidingen. En de uitkomsten van het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek vormen mede de input voor ons HBM (Human Being Management)-beleid. Daarnaast dragen wij jaarlijks een bijdrage af aan een of meerdere goede doelen die zich inzetten voor gelijke kansen op gezondheid op korte en lange termijn.

Planet

Een gezond milieu is essentieel voor gezonde mensen nu en in de toekomst. Daarom ondernemen wij verschillende acties om nadelige effecten van ons handelen op het milieu te beperken. Hoewel wij landelijk opereren, beperken wij de reisbewegingen van onze medewerkers door het aanbrengen van een regionale focus in onze dienstverlening – dichtbij huis, dichtbij opdrachtgevers – en door Het Nieuwe Werken te faciliteren. Aanvullend wordt op basis van het ISO 14001 milieumanagementsysteem gewerkt aan een gecontroleerde en zo laag mogelijke milieubelasting.

Profit

Wij vinden het belangrijk een betrouwbare en solide partner te zijn. Klanten moeten aan kunnen op een constante kwaliteit tegen een billijke prijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk samen te werken met leveranciers die eveneens oog hebben voor MVO en in principe 5% van de inkoopsom besteden aan social refunding. Deze refunding heeft als doel zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de universele waarde van gezondheid voor zichzelf, hun omgeving, de samenleving en de wereld vanuit integraal perspectief.