Missie

Missie

Ieder mens heeft recht op gezondheid, geluk en duurzame arbeidsparticipatie. En ieder mens heeft de veerkracht in zich om gezond en gelukkig te zijn en/of zich te voelen, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. De praktijk wijst uit dat veel mensen onvoldoende in staat zijn om de regie te (kunnen) pakken op hun gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid.

Vanuit ons geloof in veerkracht en zelfregie, faciliteren wij als adviesorganisatie in gezondheid ieder individu bij het verkrijgen van inzicht, het vinden van intrinsieke motivatie en het realiseren van gezond gedrag binnen de context en cultuur van een organisatie.

“Gezonde mensen in gezonde organisaties”, dat is waar wij dagelijkse voor gaan.