B Corporation

B Corporation

‘Using Business as a force of good’ en  ‘B the change!’ Dat is waar B Corporation gecertificeerde organisaties zoals Active Health Group voor staan.  Een B Corp gebruikt zijn onderneming om een meetbaar positieve impact te hebben op sociaal-maatschappelijke vraagstukken en milieuvraagstukken. In plaats van primair te sturen op output (omzet, winst, marge, productie) zoals in de traditionele manier van economisch denken, stuurt een B corp op outcome en impact. Voorbeelden van andere Nederlandse B Corps zijn Fair Phone en Triodos Bank.

Gezonde impact realiseren

Als Active Health Group zetten wij ons in om een positief meetbare impact te realiseren op het gebied van gezonde mensen in gezonde organisaties. Dit doen wij door:

  • Het individu te faciliteren bij het verkrijgen van inzicht, het vinden van intrinsieke motivatie en het realiseren van gezond gedrag.
  • Organisaties te ondersteunen bij de verwezenlijking van hun ambities door gezonde medewerkers in hun eigen organisatie en binnen de waardeketen.

Onze diensten en producten faciliteren regie op gezondheid gebaseerd op een integrale, holistische benadering met oog voor de medemens in zijn/haar context.