Nieuws: 06 Jan 2017

" alt="">

Gezondheidsklachten en binnenklimaat

Personen die in een kantoor werken, brengen ruim 90% van hun werktijd binnen door. Een comfortabel binnenklimaat is dan ook geen overbodige luxe. Luchtzuiverheid, temperatuur, licht, vocht en geluid bepalen de mate van comfort en de kwaliteit van het binnenmilieu en daarmee hun welzijn en productiviteit. Een goede beheersing van de klimaatvariabelen is van groot belang en van invloed op het welbevinden van de, in de ruimte aanwezige medewerkers.

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt geen expliciete uitspraak gedaan over de grenzen waartussen de temperatuur zich mag bevinden. Er moet sprake zijn van een behaaglijke temperatuur in relatie met de te verrichten arbeid en dat het klimaat niet tot schade van de gezondheid mag leiden. Behaaglijkheid is een subjectief begrip: wat de ene werknemer als een prettige temperatuur ervaart, kan voor de andere werknemer veel te warm zijn. Er is sprake van een behaaglijk klimaat als minder dan 20% van de werknemers over het klimaat klaagt.

Thermisch comfort is de mate waarin men tevreden is over het thermisch binnenklimaat in een kantoorruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘het warm of koud hebben’ en om tocht en hinder van koude vloeren. Klimaat in kantoren heeft een grote invloed op het welbevinden van medewerkers en daarmee ook op de productie van deze medewerkers. Een goede beheersing van de temperatuur is van groot belang. Temperatuurschommelingen moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Diverse factoren beïnvloeden het thermisch binnenklimaat, zoals het buitenklimaat (wind, zon en temperatuur), isolatie van de kantoorruimte, hoeveelheid en oriëntatie van beglazing, en de kwaliteit en capaciteit van verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen.

Bron: ICARA