Gezondheidsmanagement / Duurzame inzetbaarheid

Gezondheidsmanagement / Duurzame inzetbaarheid

Gezonde en gelukkige medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, betalen zich terug door een besparing op verzuimkosten, verhoogde arbeidsproductiviteit en positieve sfeer op de werkvloer. Als Active Health Group bouwen wij daarom samen met onze klanten aan een optimale gezondheid en duurzame inzetbaarheid (DZI) van hun medewerkers zowel bij verzuimmanagement onder eigen regie als bij uitbesteding aan een arbodienstverlener. Waar het om gaat, is dat een goed ingeregeld verzuimmanagement en effectief geïmplementeerd gezondheidsmanagement elkaar versterken.

Gedragsbeïnvloeding

Net als bij verzuimmanagement, gaat het bij het managen van gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid om sturen op gewenst gedrag. Ieder mens is in staat om te kiezen voor gezond(er) gedrag. Daarbij is het belangrijk dat hij goed wordt ondersteund. Dit betekent onder meer het realiseren van een cultuur waarin aanspreken op vitaliteit normaal is en het gericht inzetten van effectieve instrumenten om de keuze voor gezondheid te vergemakkelijken. Hierbij speelt het herhaaldelijk onder de aandacht brengen een belangrijke rol. Het gaat immers om gedragsverandering.

Beleid en implementatie gezondheid, geluk, duurzame inzetbaarheid

Active Health Group ondersteunt sinds jaar en dag organisaties bij het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van beleid om gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Wij kunnen uw organisatie onder meer faciliteren met:

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.