Integraal gezondheidsmanagement masterclass

Integraal gezondheidsmanagement masterclass
Het systematisch en doelgericht meenemen van aandacht voor gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in alle bedrijfsactiviteiten ter ondersteuning van het primaire proces van uw organisatie, dat is de essentie van integraal gezondheidsmanagement (IGM). Waarbij integraal duidt op het gegeven dat IGM raakvlakken heeft met al het andere beleid om te komen tot een financieel gezonde organisatie met gezonde mensen.   

Inhoud
In deze interactieve masterclass krijgt u inzicht in het theoretisch kader achter IGM. En leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden van succesvolle implementatie hoe u dit naar uw eigen bedrijfsprocessen kunt vertalen. Elementen zoals strategische organisatieanalyse, stakeholderanalyse, effectieve communicatie en slimme financiering komen aan bod. Voorafgaand aan de masterclass wordt u verzocht informatie van uw eigen organisatie te verzamelen, zodat u met input vanuit deze masterclass de businesscase van uw organisatie verder kunt aanscherpen en een adequate(re) vertaalslag kunt maken naar operationalisering in de praktijk.

Deze masterclass IGM is tevens een opmaat naar werken conform de richtlijn NPR 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ of een IHMQ (Integrated Health Management and Quality) certificering.

Resultaat
Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers:

  • Basale kennis van het theoretisch kader achter IGM en de meerwaarde ervan voor organisaties
  • Zicht veelvoorkomende vraagstukken zoals aansluiting bij bestaande processen in de organisatie, draagvlak, permanente agendering en effectieve gedragsbeïnvloedende communicatiecampagnes
  • Praktische tips en adviezen
  • Concrete acties om in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan

Voor wie
Deelnemers zijn directieleden, managers, leidinggevenden, HR-functionarissen, Arbo professionals en OR-leden

Praktische informatie

  • Dlnrs:         15 personen
  • Datum:       in overleg
  • Duur:          dagdeel (dit is exclusief tijd voor de voorbereidende opdracht)
  • Locatie:      in overleg

Meer informatie
Bel ons voor meer informatie op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.