B Corporation

B Corporation

‘Using Business as a force of good’ en  ‘B the change!’. Dat is waar B Corporation gecertificeerde organisaties zoals Active Health Group voor staan.  Een B Corp gebruikt zijn onderneming om een meetbaar positieve impact te hebben op sociaal-maatschappelijke vraagstukken en milieuvraagstukken. In plaats van primair te sturen op output (omzet, winst, marge, productie) zoals in de traditionele manier van economisch denken, stuurt een B corp op outcome en impact. Voorbeelden van andere Nederlandse B Corps zijn WakaWaka en Triodos Bank.

Gezonde impact realisteren

Als Active Health Group zetten wij ons in om een positief meetbare impact te realiseren op het snijvlak van mens, arbeid, gezondheid en organisatie, zodat ieder individu de regie kan pakken op zijn gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid. Dit doen wij door:

  • Het individu te faciliteren bij het verkrijgen van inzicht, het vinden van intrinsieke motivatie en het realiseren van gedragsverandering, dragen wij bij aan een veerkrachtig werkend Nederland
  • Organisaties te ondersteunen bij de verwezenlijking van hun impact ambities