Nieuws: 29 Jan 2018

" alt="">

Innovatieve dienstverlening

Als Active Health Group (AHG) werken wij vanuit de visie ‘gezondheid is een waarde, verzuim is een keuze’. Uw organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien. Bij deze eigentijdse vorm van verzuimbeheersing gaan duurzame inzetbaarheid, schadelastreductie en goede arbeidsomstandigheden hand in hand door het vergroten van bewustzijn en sturen op gedrag.

Vanwege bovenstaande visie gebaseerd op onze jarenlange kennis en kunde, hebben wij een effectieve, innovatieve aanpak ontwikkeld gericht op zelfsturing, veerkracht en gedragsverandering van het individu over de band van preventie c.q. leefstijl, arbeidsomstandigheden, behandeling en re-integratie. Met aandacht voor de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever zoals weergegeven in het PSW (Persoonlijk, Sociaal Werk)-model.

Via verzuimbeheersing, preventie en optimalisering arbeidsomstandigheden resulteert dit in lagere verzuimkosten en duurzame inzetbaarheid. Verzuim bestrijd je met goed (case)management, maar preventie bereik je met leiderschap.

Business intelligence tool

‘Meten is weten’. Verzuim wordt veelal veroorzaakt door andere oorzaken dan medische en is dan bovendien beter beïnvloedbaar. Een goede analyse en juiste combinatie van cijfermatige informatie maakt dat niet alleen belangrijke indicatoren van niet-medisch verzuim worden blootgelegd maar ook de waarde van gezondheid in financiële gegevens kan worden uitgedrukt. Met onze business intelligence tool zijn wij in staat om via correlaties tussen onder meer verzuimcijfers en scores op het terrein van klant- en medewerkerstevredenheid, de commerciële cijfers van uw organisatie inzichtelijk te maken. Hierbij is er ook aandacht voor het feit dat verzuim aan cultuur en organisatieontwikkelingen is gebonden. Onze professionals kunnen u ondersteunen bij het maken van de vertaalslag naar een gedegen organisatieadvies dat aansprekend is voor de diverse stakeholders binnen uw organisatie, waaronder de financiële afdeling en de directie.

Ondersteuning verzuimbegeleiding met een wetenschappelijke screening

Voor grip op het niet-medische, psychosociale aspect van verzuim is het maken van een verbinding tussen de duale verantwoordelijkheid en het WvP proces eveneens cruciaal. Dit doen wij via een wetenschappelijk gefundeerde tool die risicofactoren voor langdurig verzuim indiceert met een predictieve validiteit (voorspellende waarde). Dit resulteert in een objectieve uitkomst die, veel duidelijker dan traditioneel het geval was, onderscheid maakt tussen medisch en psychosociaal verzuim met een bijpassend advies. Dit ondersteunt de leidinggevende in zijn regierol en maakt de medewerker bewust van zijn zelfregie op de correlatie privé- en werksituatie, copingstijl en ervaren mogelijkheden/beperkingen. Hierdoor wordt demedicalisering gevoed, kan niet-medisch verzuim in een vroegtijdiger stadium met gerichte psychosociale interventies worden aangepakt en wordt de arboprofessional op effectieve wijze ingezet op zijn expertisegebied.

Resultaten

Dit tezamen activeert het individu in het noodzakelijke bewustzijn van zijn eigen verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid en maakt zorgt er voor dat iedere sleutelfiguur in het proces van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie in zijn kracht en betrokkenheid komt. Dit betaald zich niet alleen uit in een lager verzuimpercentage, hogere medewerkerstevredenheid en toename van duurzame inzetbaarheid maar heeft ook een positief effect op de commerciële cijfers van uw organisatie.

Meer informatie

Wilt u vrijblijvend meer informatie en/of advies voor uw organisatie? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.