Nieuws: 10 Apr 2018

" alt="">

Laatste stand van zaken omtrent nieuwe Privacywet AVG: handhaving en gegevens re-integratie

Met het ingaan van de nieuwe Privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s. veranderen er een aantal zaken. Onlangs gaf minister Sander Dekker van Rechtsbescherming antwoorden op gestelde vragen tijdens een debat in de Tweede Kamer. “De nieuwe Privacywet beoogt voor bedrijven en organisaties de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens beter te regelen” aldus Minister Dekker. Hij benadrukt dat organisaties die nu niet voldoen aan de regels van de nu nog geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hard aan de slag moeten met aanpassingen. Iedere organisatie die persoonsgegevens registreert moet in kaart brengen wat zij precies doen, waarom zij dat doen en waarom dit noodzakelijk is. “Van de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens heb ik begrepen dat zij het eerste jaar dat de AVG van toepassing is vooral zullen inzetten op verdere voorlichting en bijsturing. En niet onmiddellijk grijpen naar het zwaarste middel dat deze wet biedt.” Meer informatie is te vinden op de website Hulp bij privacy.

Daarnaast wordt er nog gekeken naar het wegnemen van de knel waarin werkgevers zich bevinden tussen bijvoorbeeld de re-integratieplicht en het niet mogen verwerken van relevante informatie van werknemers.

Bron: www.oval.nl