Onderwijs

Onderwijs

Kiezen voor duurzame inzetbaarheid in plaats van verzuim vraagt enerzijds van het individu dat hij/zij over voldoende kennis beschikt (weten), een positieve grondhouding heeft (willen) en het gewenste gedrag kan vertonen (kunnen). En anderzijds van de organisatie om een cultuur en een leiderschapsstijl te creëren die het individu faciliteren op het pakken van zelfregie. Met onze academy faciliteren wij op de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever om de regie op gezondheid te (kunnen) pakken.

Ons onderwijsaanbod bestaat onder meer uit:

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.