“Regie op je gezondheid – aan de slag met je leefstijl”

“REGIE OP JE GEZONDHEID – AAN DE SLAG MET JE LEEFSTIJL”

Medewerkers nudgen op het bewustzijn van eigen regie op gezondheid en hun perspectieven bieden om ernaar te handelen, daar is de workshop ‘Regie op je gezondheid’ voor ontwikkeld. Tijdens deze korte, praktische bijeenkomst worden de deelnemers op interactieve wijze bewust gemaakt, geïnspireerd, uitgedaagd en geïnformeerd over de invloed van hun leefstijl op de door hen ervaren vitaliteit.

Inhoud

Voorafgaand aan deze 2-uur durende workshop vullen de deelnemers reeds online de door ons ontwikkelde integrale leefstijlvragenlijst in. Hierdoor krijgen zij direct inzicht in waar zij nú staan op zes leefstijlgebieden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat zij elkaar en onze vitaliteit beïnvloeden. Te weten: voeding, beweging, stressreductie, werktevredenheid, sociale relaties en zingeving (zie afbeelding).

De uitkomsten van deze test nemen zij mee naar de bijeenkomst. Waar deze eerste bewustwordingsprikkel wordt gevolgd door informatie over het waarom en hoe deze zes leefstijlgebieden hun vitaliteit beïnvloeden.

Weten is echter nog geen willen en willen betekent niet automatisch ook doen. Daarom worden de deelnemers vervolgens uitgedaagd om met elkaar hun intrinsieke motivatie te onderzoeken. Waarna zij voor zichzelf één of meerdere concrete, haalbare stappen formuleren om zich vitaler te voelen, op het werk en thuis. Dit als eerste stap naar structurele gedragsverandering met als doel een gezonder, gelukkiger en vitaler leven waarin je duurzamer inzetbaar bent.

Resultaat

Na afloop van deze training beschikt u over een basaal inzicht in:

  • Waar hij/zij nu staat qua vitaliteit op essentiële gebieden van zijn leven.
  • Hoe de zes leefstijlgebieden elkaar en onze vitaliteit beïnvloeden.
  • Zijn/haar intrinsieke motivatie om over te gaan tot gedragsverandering op één of meerdere leefstijlgebieden.
  • Waar hij/zij concreet mee aan de slag gaat om meer vitaliteit te ervaren.

Voor wie

Deelnemers zijn medewerkers uit alle geledingen van de organisatie.

Praktische informatie

  • Dlnrs:         10 – 20 personen
  • Datum:       in overleg
  • Duur:          2 uur
  • Locatie:      in overleg

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.