Nieuws: 11 Oct 2016

" alt="">

Ontslag kankerpatiënt is vaak te voorkomen

Van de werknemers die jaarlijks met kanker worden gediagnosticeerd verliest 25% zijn of haar baan. In veel gevallen kan dit worden voorkomen. Dit geeft Oval, de brancheorganisatie voor dienstverleners op het gebied van werk, loopbaan en vitaliteit, aan.

Jaarlijks krijgen 30.000 tot 40.000 werknemers kanker. Een kwart van de patiënten verliest uiteindelijk zijn baan. Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van vijftien jaar geleden, toen kanker vrijwel altijd stoppen met werken betekende, is er nog veel winst te behalen.

Onvoldoende begeleiding op de werkvloer

Volgens Oval-directeur Petra van de Goorbergh is de begeleiding van kankerpatiënten op de werkvloer onvoldoende, waardoor ontslag van een patiënt vaak onnodig is. ‘De relaties op de werkvloer zorgen vaak voor een drempel om de ziekte bespreekbaar te maken. Werkgevers en werknemers weten niet wat ze moeten doen en zwijgen. Als het gesprek over begeleiding, voortgang van de ziekte en re-integratie meteen wordt ingezet, is ontslag in veel gevallen te voorkomen.’

Armoedeval

Naast het feit dat werken, waar mogelijk, de patiënt helpt, kan het ook onnodige kosten voorkomen. ‘Verzuim kost gemiddeld € 250 per dag. De werkgever is daarnaast verplicht het loon twee jaar door te betalen en, als hij ervoor verzekerd is, tien jaar WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte) te betalen. Door betere begeleiding kan werkloosheid afgewend worden, en voorkomt bovendien dat de patiënt een armoedeval maakt’, zegt Van de Goorbergh.

Wegwijzer

Om werkgevers en werknemers te helpen de ziekte en het proces van re-integratie te verbeteren, is de wegwijzer ‘Werken bij Kanker’ ontwikkeld. ‘Hiermee geven we inzicht in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de fasen van de ziekte en hoe kanker bespreekbaar kan worden gemaakt. Mensen met kanker noemen ‘kunnen werken’ als een van de belangrijkste bewijzen voor herstel. Dat moet gestimuleerd worden.’

Bron: fd.nl