Organisatiediagnose en -advies

Organisatiediagnose en -advies

Beperkte(re) inzetbaarheid wordt vaak veroorzaakt door andere oorzaken dan (alleen) medische en is dan bovendien beter beïnvloedbaar en te voorkomen. Een goede analyse van het complexe spel van elkaar beïnvloedende oorzakelijke processen bij het individu (leefstijl, competenties, vaardigheden) en vanuit de organisatie-omgeving (cultuur, leiderschap, beleid) plus de juiste combinatie van cijfermatige informatie maakt dat: (A) belangrijke indicatoren van gezondheid en niet-medisch verzuim worden blootgelegd en (B) de waarde van gezondheid in financiële gegevens kan worden uitgedrukt. “Meten is weten”. Daarom starten wij onze dienstverlening met de inzet van onze organisatiediagnosescan en gericht arbeids- en organisatieadvies.

Data-analyse op basis van business intelligence

Via data-analyse met onze business intelligence tool leggen wij dwarsverbanden tussen diverse gezondheid en verzuim gerelateerde cijfers, waaronder ook uitkomsten op het terrein van klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek.  Niet alleen maakt dit de relatie met de commerciële cijfers van uw organisatie inzichtelijk; er gaat ook een voorspellende, preventieve waarde vanuit (@riskpopulatie). Hierbij is er ook aandacht voor het feit dat inzetbaarheid aan cultuur en organisatieontwikkelingen is gebonden. Onze professionals kunnen u ook ondersteunen bij het maken van de vertaalslag naar een gedegen arbeids- en organisatieadvies dat aansprekend is voor de diverse stakeholders binnen uw organisatie, waaronder de directie en de financiële afdeling.

Lean and mean sturen op duurzame inzetbaarheid

Dankzij de organisatiediagnosescan en het arbeids- en organisatieadvies kan er gericht een mix aan interventies en instrumentaria ten behoeve van de mate van inzetbaarheid worden ingezet. Hierdoor kan binnen uw organisatie “lean and mean” vanuit (zelf)regie op gezondheid met aandacht voor de duale verantwoordelijkheid een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid worden gerealiseerd. Met duurzame inzetbaarheid, productiviteitsverbetering, (verzuim)kostenbesparingen en risicobeheersing onder meer als resultaat.

Adviseurs die gaan voor maatwerk

Ons multidisciplinaire consultancyteam bestaat uit ervaren arbeids- & organisatieadviseurs (beschikkend over een of meerdere achtergronden zoals bedrijfskunde, HR, rechten), hogere veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten. Deze deskundige personen (kerndeskundigen) hebben oog voor de uniciteit van uw organisatie, de diverse onderdelen, afdelingen en functies en kunnen bruggen slaan naar andere domeinen. Zij leveren maatwerk dat samen met u wordt vormgegeven.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.