Nieuws: 08 Oct 2016

" alt="">

Tijd is geld

De Arbeidstijdenwet (Atw) is een complex geheel van regels die de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers bepaalt. In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uren werknemers in een bepaalde periode mogen werken en hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust. Er zijn daarnaast extra normen voor nachtarbeid, werken op zondag en oproepdiensten (consignatie). De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die voor een werkgever werkt, dus ook voor uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs. Maar ook voor jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar, waarvoor aanvullende regels gelden. En, wat misschien onderbelicht is, de wet heeft zeker ook te maken met arbeidsomstandigheden: een werkgever die zich niet houdt aan de Arbeidstijdenwet kan worden veroordeeld omdat hij daarmee zijn zorgplicht – ex artikel 7:658 BW – kan hebben geschonden. Onderstaand enkele voorbeelden.

Praktische uitwerking rijtijden

De Arbeidstijden behandelen we aan de hand van de rijtijden, waarbij het uitsluitend om het vrachtverkeer gaat. Daarnaast kan de zorgplicht van de werkgever zijn geschonden als blijkt, dat een werknemer meer uren heeft gemaakt dan wettelijk is toegestaan. Ook gaan we kort in op de zorgplicht en wat burn-out met arbeidstijden te maken kan hebben.

Rijtijden

De meeste overtredingen van de Atw zijn te vinden in het wegvervoer. Daarbij gaat het niet alleen om werkelijk teveel gemaakte uren, maar kan ook het niet of niet juist invullen van de benodigde papierwinkel aanleiding zijn tot het opleggen van (soms draconische) boetes. Zo het bedrijf dat een boete kreeg van € 88.000 wegens twintig overtredingen van de Atw. Bij onderzoek door de Inspectie over een periode van bijna één maand is gebleken dat in al deze gevallen geen deugdelijke registratie ter zake van de arbeids- en rusttijden is gevoerd. Alle overtredingen betroffen hetzelfde voertuig en dezelfde werknemer/bestuurder. Aan de hand van dag- en weekrapporten en de uitdraaien van de boordcomputer was te zien dat de werknemer wel werkzaamheden heeft verricht maar dat de controlemiddelen zoals digitale data en/of registratieblad(en), niet in de bedrijfsadministratie zijn aangetroffen. Derhalve was een deugdelijk toezicht op de arbeids- en rusttijden niet mogelijk. In hoger beroep wordt de boete met 50% gematigd omdat de Raad de hoogte van de boete niet passend achtte, maar € 44.000 is nog steeds een hoop geld! (Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 9 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3747)

Zorgplicht en Burn-out

Zaken die gaan over burn-out, hebben ook vaak te maken met (te)veel uren die door de werknemer in kwestie zijn gemaakt. Al dan niet met stilzwijgende toestemming van de werkgever of een van diens leidinggevenden. Een man werkt als assistent-bedrijfsleider en planner bij een transportbedrijf. Hij wordt in die functie jarenlang ernstig overbelast en er is sprake van burn-out. Hij heeft tien jaar lang 50 weken per jaar gewerkt en dus zeer beperkt vakantie en vrije dagen opgenomen. Hij vordert schadevergoeding. In de arbeidsovereenkomst stond een vaste overwerkvergoeding van tien uur per week. De werknemer had in zijn woning een kantoor met een planbord ingericht voor zijn werkzaamheden. Bij stagnaties of onregelmatigheden viel men op hem terug, zelfs ’s avonds en in het weekend en soms ’s nachts. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer langdurig zwaar belast is geweest en dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de ziekte veroorzaakt is door het werk. De werkgever was verantwoordelijk voor de organisatie van het werk, voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en daarmee ook voor werkbelasting van de werknemer. Het ligt volgens de rechter op de weg van de werkgever concreet aan te geven welke maatregelen zijn getroffen en welke aanwijzingen zijn verstrekt om overbelasting te voorkomen. De werkgever heeft niet aangetoond, dat hij aan zijn zorgplicht, zoals in de wet omschreven, is voldaan. De vordering wordt toegewezen. (Ktr Terneuzen, 29 september 2004, ECLI:NL:RBMID:2004:AR4225).

Wilt u weten wat u bij kunt dragen aan de gezondheid van uw medewerkers en hoe u bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid? Bekijk dan onze leefstijl pagina, arbodienstverlening– of andere pagina’s op onze website.