Nieuws: 01 May 2018

" alt="">

Uit de praktijk – Inzicht in werkvermogen en psychosociale risicofactoren vertalen naar effectief personeelsbeleid

Veel zorgorganisaties vragen zich af: hoe is het eigenlijk in mijn organisatie gesteld met het werkvermogen van mijn medewerkers en de psychosociale risicofactoren voor uitval? En als ik daar dan inzicht in heb, hoe vertaal ik de uitkomsten naar effectief HR-beleid en gezondheidsbeleid? Daarom delen wij graag met u een voorbeeld uit onze praktijk.

Om inzicht te krijgen in de gezondheid van medewerkers en de verschillende aspecten van psychosociale arbeidsbelasting voerden wij bij de individuele medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) uit bestaande uit een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. Waarna op basis van de individuele uitslagen een anoniem groepsoverzicht is gemaakt. Inzichtelijk werd dat bepaalde vormen van psychosociale arbeidsbelasting ongelijk over de organisatie waren verdeeld.

Van geïdentificeerde oorzaken naar doelgroepspecifiek HR- en gezondheidsbeleid

Daar de directie vervolgens heel gericht op afdelingsniveau wilde achterhalen wat de oorzaken waren van deze geïdentificeerde afwijkingen, is vervolgens een organisatiediagnose scan uitgevoerd. Hierin werden via een business intelligence tool de PMO-groepsuitkomsten gecombineerd met een diversiteit aan andere gezondheid en verzuimgerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld lengte dienstverband, klanttevredenheid en parttimefactor. Waarna in een dialoog tussen het hogere management, de P&O adviseur, een OR-lid en onze organisatieadviseur concrete doelgroepspecifieke conclusies werden getrokken. Deze conclusies zijn vervolgens door de P&O adviseur met ondersteuning van onze arbeids- & organisatiedeskundige vertaald naar doelgroepspecifiek HR- en gezondheidsbeleid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.