Nieuws: 14 May 2018

" alt="">

Uit de praktijk – regie op employability: inzicht in gedrag en communicatie

Een manager heeft zijn medewerker een coachingstraject aangeboden om zijn communicatievaardigheden te verbeteren. In een vroeg stadium van de coaching blijkt dat de medewerker onzeker is. Hij werkt er nog niet zo lang en is introvert, terwijl zijn manager en een aantal collega’s heel direct communiceren. Zij nemen geen blad voor de mond en verwachten een soortgelijke communicatiestijl van hun gesprekspartner. De samenwerking verloopt hierdoor niet naar wens.

Via een wetenschappelijk gevalideerde analyse wordt de voorkeursstijl van gedrag en communicatie  van de medewerker in kaart gebracht. Uit zijn profiel blijkt dat de medewerker hoog introvert en taakgericht is. Hier had de medewerker al een idee van, maar het was voor hem een eyeopener dat dit profiel ook sterke kanten heeft! Hij is grondig in zijn werk, gericht op details en neemt niet alles voetstoots aan. Op deze manier kan hij een waardevolle bijdrage aan de organisatie leveren, die voor een groot deel bestaat uit mensen die juist gericht zijn op de grote lijnen en de snelle beslissingen nemen. Juist hij – met een afwijkend profiel ten opzichte van zijn manager en collega’s – kan de zorgvuldigheid bewaken die het bedrijf nodig heeft. Met dit nieuwe inzicht verandert de onzekerheid langzaamaan in zelfvertrouwen. De medewerker durft zichzelf hierdoor meer te laten zien en gaat als vanzelf ontspannener en duidelijker communiceren.

En de manager heeft door de gedrags- en communicatieanalyse bij zijn medewerker meer inzicht gekregen in de verschillende communicatiestijlen en begrijpt nu beter de waarde van dit afwijkende profiel voor zijn team en de organisatie. Hij geeft de medewerker meer ruimte om zijn mening te uiten wat zowel diens functioneren als de organisatie als geheel ten goede komt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.