Nieuws: 22 May 2018

" alt="">

Van AVG naar IGL

Bent u al AVG proof? Actief Voorzorgend Gezond? Social media, radio, tv, ieder zichzelf respecterend vakblad wijdt een artikel aan AVG proof. Ondanks dat we allemaal snappen dat er af en toe een frisse wind door het juridische landschap waait, is de term AVG proof voor velen al een normaal begrip geworden. Bijzonder hoe snel menige organisatie zijn werkprocessen aanpast om onder andere persoonsgegevens van cliënten veilig te kunnen beheren.

Contracten, ICT, interne procedures en verantwoordelijkheden moeten worden aangepast en vastgelegd. Dat is veel werk, veelal niet leuk en ook kun je de vraag stellen of alles even noodzakelijk is. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat, boetes zijn hoog.

Hoe mooi zou het zijn dat we landelijk (of zelfs mondiaal) de waarde van gezondheid centraal zouden stellen en allen Actief Voorzorgend Gezondgedrag zouden bevorderen, zouden uitdragen,
waarmaken, initiëren, uitvoeren; kortom vindt het juiste werkwoord met een positieve actiegerichtheid er in….Het bewust zijn, het bewust maken van de waarde van gezondheid, voor je omgeving, de samenleving, voor jezelf en dan dit realiseren, het hoeft zelfs nog niet in het Algemene Verordening Gegevensbescherming-tempo van 25 mei 2018.

Waarom?

  • Onder de 40 jaar heeft al 30% van de Nederlanders een of meer chronische ziektes zoals
    diabetes, hartfalen ( Gezondheidszorg.info, 2016).
  • 30% van kanker kan voorkomen worden door een gezonde levensstijl. (KWF Kankerbestrijding, 2016)
  • 50% van de Nederlanders heeft overgewicht, 75% van de Nederlanders haalt de richtlijnen gezonde voeding niet en 45% beweegt te weinig (Gezondheidszorg.info 2016 en CBS, 2015).

Actief Voorzorgend Gezondgedrag wordt maatschappijbreed onderschreven, echter in de huidige gezondheids(zorg)systemen ligt de nadruk nog steeds meer op nazorg dan op voorzorg. Een gezonde toekomst vraagt een transitie in denken en handelen, een transitie van nazorg naar voorzorg naar integrale gezondheid in brede zin. Voor de mens is het van belang om mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel in balans te zijn en veerkrachtig te kunnen handelen. Veerkrachtige mensen kunnen op een duurzame manier positieve veranderingen vorm geven, voor zichzelf en de ander, lokaal, regionaal en mondiaal. Actief Voorzorgend Gezond gedrag raakt ook maatschappelijke en economische keuzes en vraagt ook een onderwijs inrichting die passend is voor AVG proof gedrag: Integraal Gezond Leven.

Dit opiniestuk van Annemieke Gildhuis, lid RvB Active Health Foundation / Active Health Group is verschenen als Blog 107 op de website van NPHF Federatie voor Gezondheid