Nieuws: 09 May 2017

" alt="">

Verscherping privacy regelgeving: regres en vangnetbepaling

Het melden van regres en/of de specificatie van een vangnetregeling van een medewerker mag niet zonder een machtiging van de betreffende medewerker door de bedrijfsarts/arbodienst met de werkgever gedeeld worden. Hierover is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heel duidelijk. Dit kan voor u als werkgever tot vervelende en soms ook erg kostbare situaties leiden. Met een zogenaamde vangnetter heeft u vaak recht op de no risk polis bij het UWV. In dit artikel geven wij u concrete handvatten om juist te handelen.

Regres en vangnetbepaling

Wat is regres en wat is vangnetbepaling:

  • Regres is de situatie waarin uw medewerker in verzuim is geraakt door schuld van derden. Er is dan voor u als werkgever mogelijk sprake van een verhaalbare schade bij een verzekeraar.
  • Vangnet is de situatie dat uw medewerker onder een vangnetbepaling valt. Denk hier bij aan ziek als gevolg van zwangerschap, mensen met een uitkering zoals de WIA-, WAO-, Wajong maar ook wanneer er sprake is van orgaandonatie. In geval van ziekte dient er een melding naar het UWV gedaan worden, opdat het UWV per ingangsdatum verzuim het loon compenseert.

Consequenties strenge privacyregelgeving

Beide situaties zijn voor u als werkgever vanuit financieel oogpunt gezien, belangrijk om te weten. Echter, omdat zowel bij regres als een vangnetsituatie er sprake is van uitwisseling van gezondheidsgegevens waar toestemming van de medewerker voor vereist is, mag  de bedrijfsarts/arbodienst enkel aangeven dat er sprake kan zijn van verhaalbare schade of een vangnetregeling.
Het is aan u als werkgever om daarover het gesprek aan te gaan met de medewerker en ervoor te zorgen de medewerker een schriftelijke verklaring ondertekent. Daarmee borgt u de aantoonbaarheid richting het UWV, wanneer bij de WIA beoordeling blijkt dat er wel sprake is geweest van een vangnetsituatie en u hiervan niet op de hoogte was. Met deze verklaring kunt u aantonen dat u zich heeft ingespannen om dit bij uw werknemer te achterhalen. Zonder deze verklaring kunt u forse problemen oplopen wanneer u met terugwerkende kracht alsnog een claim op de looncompensatie wilt leggen.

Zwijgrecht medewerker vangnetregeling

Is de medewerker verplicht om antwoord te geven op de vraag of hij onder een vangnetregeling valt?

  • In het geval van ziekte door zwangerschap hoeft een medewerker geen antwoord te geven op de vraag of zij onder een vangbepaling valt tot uiterlijk drie weken voor aanvang van het zwangerschapsverlof (artikel 3.3 Wet arbeid en zorg).
  • Bij arbeidsongeschiktheid dient de medewerker antwoord te geven op de vraag of hij onder een vangnetbepaling valt als hij minimaal twee maanden in dienst is (artikel 38b, Ziektewet).
  • Bij orgaandonatie is de medewerker verplicht antwoord te geven.

Hoe te handelen als werkgever

Waar doet u als werkgever verstandig aan? Ons advies luidt:

  • Regel 2 maanden na aanvang dienstverband dat uw medewerker een schriftelijke verklaring invult of hij of zij onder een vangnetbepaling valt.
  • In geval u voornoemd advies lastig uitvoerbaar vindt, dan kunt u deze verklaring ook door uw medewerker laten invullen bij aanvang van de ziekmelding.
  • Of u wacht totdat de bedrijfsarts of arbodienst melding maakt dat er sprake kan zijn van regres of een vangnetsituatie en laat dan uw medewerker de schriftelijke verklaring invullen.