Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer

INZETBAARHEIDS- EN LOONWAARDEWIJZER

Bewustwording en inzicht van de eigen situatie rondom inzetbaarheid is essentieel voor het individu om naar een duurzame oplossing te kunnen toewerken. Voor een medewerker en werkgever blijkt het in de praktijk veelal een uitdaging om daadwerkelijk concreet inzichtelijk te maken waar de medewerker in zijn re-integratietraject staat, in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden en de loonwaarde behorende bij de (eigen) functie. Weten waar het individu staat in relatie tot diens taken en verantwoordelijkheden maakt inzichtelijk wat al is bereikt en wat er eventueel nog nodig is om tot volledige inzetbaarheid te komen. Daar waar de bewustwording en het inzicht er concreet is, zijn medewerker en werkgever beter in staat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid in te vullen door tijdig en gericht de juiste stappen te kunnen zetten in het streven naar optimale inzetbaarheid. Onze Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer faciliteert hierin.  

U kunt kiezen uit twee varianten:

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Vul het contactformulier in of bel ons op 088 – 286 60 55.