Inzetbaarheids-/Loonwaardewijzer & Inkomensverzekering

INZETBAARHEIDS-/LOONWAARDEWIJZER & INKOMENSVERZEKERING

Het doel van de Inzetbaarheids-/Loonwaardwijzer & Inkomensverzekering is: het op een objectieve manier vaststellen van de reële loonwaarde (productiviteit t.o.v. maatmanloon) ten behoeve van vaststellen arbeidsongeschiktheidspercentage in relatie tot inkomensverzekeringen (met name verzuim- en WIA verzekeringen).

De Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer & Inkomensverzekering is een webbased applicatie waarbij de reële loonwaarde wordt berekend van de output die een medewerker levert.

De onderliggende rekenmethodiek is gebaseerd op de loonwaarde berekeningsmethodiek zoals beschreven in het Onderzoekscahier #6 van het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum); “Arbeidsdeskundige methodiek voor de vaststelling van gerealiseerde loonwaarde”.

Inhoud

Inzet van de Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer & Inkomensverzekering omvat:

  • Opstellen van functiebelastingsprofiel (hoofdtaken, deeltaken, procentuele verdeling) door een register arbeidsdeskundige.                                                            
  • Gesprek door bovenstaande professional met werkgever en met medewerker om inzicht te krijgen in de werkzaamheden die medewerker verricht in kader van re-integratie.
  • Maken van een berekening van de loonwaarde op basis van bovengenoemde input.
  • Vervaardigen van rapportage en versturen naar werkgever en medewerker c.q. ook naar inkomensverzekeraar als deze de opdrachtgever is. 
  • Het eerste gesprek kan plaatsvinden op locatie of via Teams. De eventuele vervolggesprekken vinden telefonisch plaats c.q. via Teams.

Indien gewenst kan bij gewijzigde belastbaarheid of herschikking van taken gedurende het re-integratieproces de laatst vastgestelde loonwaarde ge-update worden. Werkgever en medewerker ontvangen de ge-update rapportage.

Voor wie

Opdrachtgever voor de Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer & Inkomensverzekering kan verschillend zijn. Het kan óf de inkomensverzekeraar zelf zijn die op objectieve manier wil laten vaststellen wat de loonwaarde is vanwege een uitkering op grond van de inkomensverzekering, óf een werkgever die aan zijn/haar inkomensverzekeraar wil kunnen aantonen wat de reële loonwaarde is vanwege de claim op de inkomensverzekering. 

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Vul het contactformulier in of bel ons op 088 – 286 60 55.