Loonsancties voorkomen

LOONSANCTIES VOORKOMEN

Bij een langdurig zieke medewerker moet u voldoen aan een veelheid aan re-integratieverplichtingen. Verzaken van deze verplichtingen of een gebrekkige dossieropbouw wordt afgestraft met een loonsanctie. Voorkom deze onnodige schadepost en leer hoe u een UWV-proof dossier opbouwt.

Inhoud

Een loonsanctie kan in de meeste gevallen voorkomen worden door de beleidsregels van de re-integratieverplichtingen strikt op te volgen. Daarbij stuurt u tegelijkertijd op een zo adequaat mogelijke re-integratie van de zieke medewerker. In de training belicht onze deskundige uit het werkveld alle criteria van het UWV. Op een laagdrempelige wijze neemt u kennis van de actuele re-integratieverplichtingen en leert u alles over het correct opbouwen van een dossier. Met praktijkvoorbeelden wordt de materie helder en duidelijk toegelicht.

Resultaat

Na afloop van de mastertraining hebben de deelnemers:

  • Actuele kennis van de regelgeving omtrent het opleggen van loonsancties.
  • Inzicht in de beoordelingscriteria van het UWV en kunnen zij toetsen of het dossier aan de wettelijk eisen voldoet.
  • Bewustzijn van de valkuilen aangaande re-integratieverplichtingen.
  • Concrete adviezen, do’s en don’ts.
  • Inzicht in praktijkcasuïstiek.

Voor wie

Deelnemers zijn leidinggevenden, HR-functionarissen, arboprofessionals en schadebehandelaars.

Praktische informatie

  • Dlnrs:         12 – 20 personen
  • Datum:       in overleg
  • Duur:          dagdeel
  • Locatie:      in overleg

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.