Organisatiediagnose verzuim

Organisatiediagnose verzuim

Verzuim is een uiting van een complex samenspel van elkaar beïnvloedende processen bij zowel het individu als de organisatie met een ongewenste uitkomst. In de context van de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever voor inzetbaarheid is dus een organisatiediagnose van verzuim vereist met aandacht voor zowel oorzakelijke processen bij het individu (leefstijl, competenties, vaardigheden) als oorzakelijke processen vanuit de organisatieomgeving (cultuur, leiderschapsstijl). 

Data-analyse op basis van business intelligence

Wij faciliteren onze klanten met een 3D organisatiediagnose verzuim in plaats van een traditionele 2D verzuimanalyse. Laatstgenoemde is een verzuimanalyse op basis van een verzuimsysteem dat (A) slechts een beperkt aantal correlaties kan leggen met (B) een minimale voorspellende waarde. Dit resulteert voor u als werkgever in algemene adviezen en de inzet van algemene interventies voor brede groepen in de organisatie waarvan het effect beperkt meetbaar en te monitoren is. Onze 3D organisatiediagnosescan verzuim daarentegen: (A) maakt individu specifiek en organisatie specifiek de ‘waarom’-vraag van knelpunten en best practices inzichtelijk en (B) er gaat een voorspellende waarde vanuit (risicopopulatie).

Lean and mean sturen op inzetbaarheid

De 3D organisatiediagnose komt tot stand in dialoog met een vertegenwoordiging van uw organisatie. Belangrijk onderdeel hiervan is dat wij met de collectieve geaggregeerde triagedata vanuit het verzuimproces de verbinding naar uw organisatiecontext maken. Naar aanleiding van de data-analyse kan een heel gespecificeerd proces plaatsvinden van beleidvorming, interventies inzetten, monitoring en evaluatie. Een proces dat medewerker en leidinggevende activeert op het pakken van hun duale verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid.

De uitkomsten van de organisatiediagnosescan en de RI&E vormen bovendien ook belangrijke input voor onze kerndeskundigen. Daarmee faciliteren wij uw Arbowet verplichting tot het kunnen inzetten van erkende deskundige personen zoals een hogere veiligheidskundige, een arbeidshygiënist en een arbeids- & organisatiedeskundige.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie en/of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.