Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen

BEDRIJFSARTSEN EN VERZEKERINGSARTSEN

Bedrijfsgeneeskundige expertise

Goede bedrijfsgeneeskundige zorg door gekwalificeerde artsen die werken vanuit onze centrale overkoepelende visie op gezonde mensen in gezonde organisaties , daarin voorzien wij. De werkwijze van onze bedrijfsartsen kenmerkt zich door een proactieve, signalerende houding met aandacht voor arbeidsomstandigheden en leefstijl.

Vroegtijdige triage

Een keuze voor verzuim wordt bepaald door een combinatie van factoren bij het individu en de organisatiecontext. Bij aanvang van onze inzet bij verzuim objectiveren en ontrafelen wij via triage de aard van het verzuim: zijn de oorzaken overwegend medisch óf overwegend het gevolg van andere factoren, privé en/of werkgerelateerd? Op basis van de triageuitkomsten ontvangen medewerker en leidinggevende een gericht advies: de inzet van de bedrijfsarts is noodzakelijk óf de aandachtspunten lenen zich voor begeleiding van de medewerker door de leidinggevende zelf. In geval van een consult met onze bedrijfsarts ontvangen medewerker en werkgever een concreet en hanteerbaar advies met re-integratiekaders (mogelijkheden). Op basis daarvan kunnen zij concrete werkhervattingsafspraken maken. Indien gewenst, kan een verzuimcoach de leidinggevende ondersteunen bij de praktische uitvoering van diens verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid.

Organisatieadvies en arbeidsomstandighedenspreekuur

Voortkomend uit de Arbowet hebben onze bedrijfsartsen ook een adviserende rol naar het management, HR/P&O, de preventiemedewerker en de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging. En met een arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS), ook wel ‘open spreekuur’ genoemd, faciliteren wij het wettelijk recht van de medewerker op vrije toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidskundige vraagstukken in verband met het werk. Een laagdrempelig AOS kan resulteren in preventieve adviezen aan zowel de medewerker als de organisatie.

Verzekeringsgeneeskundige expertise

In geval van een claimbeoordeling of second opinion biedt de expertise van onze verzekeringsartsen uitkomst. Zij zijn als geen ander in staat om het voor de arbeidsongeschiktheidswetgeving essentiële onderscheid te maken tussen beperkingen als gevolg van ziekte/gebrek (medisch) versus beperkingen als gevolg van gedrag en overbelasting in de sociale context. In het laatste geval betreft het inzetbaarheidsproblematiek, die buiten de claimbeoordeling valt maar waar onze verzekeringsartsen u kunnen voorzien van een duidelijk advies over effectieve interventies. Uitgangspunt daarbij is: demedicaliseren en de medewerker faciliteren in het pakken van de zelfregie op zijn/haar gezondheid en inzetbaarheid.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie en/of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.