Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen

BEDRIJFSARTSEN EN VERZEKERINGSARTSEN

Bedrijfsgeneeskundige expertise

Goede bedrijfsgeneeskundige zorg door gekwalificeerde artsen die werken vanuit onze centrale overkoepelende visie op gezonde mensen in gezonde organisaties , daarin voorzien wij. De werkwijze van onze bedrijfsartsen kenmerkt zich door een proactieve, signalerende houding met aandacht voor arbeidsomstandigheden en leefstijl. Met de uitkomsten van het triageproces ls onderdeel van zijn anamnese, een gesprek met de medewerker en eventuele aanvullende informatie, bepaalt de bedrijfsarts vanuit diens medische expertise de re-integratiekaders (mogelijkheden). Binnen 24 uur na het consult ontvangen medewerker en werkgever een concreet en hanteerbaar advies om zelf invulling te geven aan hun duale verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid. Concreet betekent dit dat de leidinggevende op basis van de ontvangen kaders concrete werkhervattingsafspraken met de medewerker maakt en, indien nodig, passend werk organiseert. Indien gewenst, kan een verzuimcoach de leidinggevende ondersteunen bij de praktische uitvoering van die verantwoordelijkheid.

Daarnaast vervullen onze bedrijfsartsen onder meer een adviserende rol bij het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken naar het management, HR, de preventiemedewerker en de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging. Ook kunnen medewerkers de bedrijfsarts tijdens een arbeidsomstandighedenspreekuur raadplegen bij vragen over: arbeidsomstandigheden (en mogelijke gezondheidsrisico’s), hun gezondheid of medische beperkingen in relatie tot de arbeidsomstandigheden en hun gezondheid in het algemeen.

Verzekeringsgeneeskundige expertise

In geval van een claimbeoordeling of second opinion biedt de expertise van onze verzekeringsartsen uitkomst. Zij zijn als geen ander in staat om het voor de arbeidsongeschiktheidswetgeving essentiële onderscheid te maken tussen beperkingen als gevolg van ziekte/gebrek (medisch) versus beperkingen als gevolg van gedrag en overbelasting in de sociale context. In het laatste geval betreft het inzetbaarheidsproblematiek, die buiten de claimbeoordeling valt maar waar onze verzekeringsartsen u kunnen voorzien van een duidelijk advies over effectieve interventies. Uitgangspunt daarbij is, demedicaliseren en de medewerker faciliteren in het pakken van de zelfregie op zijn/haar gezondheid en inzetbaarheid.

Spreekuur: locaties Active Health Group, incompany en online

Afhankelijk van uw behoefte kunnen de spreekuren plaatsvinden op een of meerdere van onze locaties verspreid over het land of bij u incompany. In het laatste geval heeft u de beschikking over een vaste bedrijfsarts voor het gewenste aantal dagdelen per week op uw eigen locatie. Voor herhaalconsulten blijkt videoconsulting in de praktijk een tijdsefficiënte en effectieve oplossing. Hierbij wordt vanzelfsprekend de privacy van uw medewerkers gewaarborgd. Voor welke optie u ook kiest, dankzij onze online planningsagenda kunnen de spreekuurbezoeken eenvoudig en effectief zelf worden ingeboekt.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie en/of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.