Casemanagers en verzuimcoaches

CASEMANAGERS EN VERZUIMCOACHES

Casemanager onder taakdelegatie

Inhoudsdeskundige, UWV-proof procesbegeleiding bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter (WVP), dat is onze casemanagers onder taakdelegatie van de bedrijfsarts toevertrouwd. Daar waar u als werkgever bijvoorbeeld niet mag vragen naar de reden van de ziekmelding mag een casemanager onder taakdelegatie dat wel. Dat maakt onze casemanagers een belangrijke schakel in uw verzuimbeheersing.

Om de oorzaken van het verzuim door uw medewerker bloot te leggen, zet onze casemanager standaard de triage in met vragenlijsten. De (casemanager in overleg met) bedrijfsarts beoordeelt de uitkomsten van het triageproces en bepaalt: de inzet van de bedrijfsarts is noodzakelijk óf de aandachtspunten lenen zich voor begeleiding van de medewerker door de leidinggevende zelf. De casemanager koppelt de uitkomsten terug naar medewerker en leidinggevende, zodat zij hun gedeelde verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid kunnen oppakken. Als uw eerste aanspreekpunt bij verzuimbegeleiding kan de casemanager u bijvoorbeeld ook ondersteunen bij het inzetten van de juiste interventies.

Verzuimcoach onder taakdelegatie

In de praktijk blijkt dat leidinggevenden en medewerkers het soms lastig vinden om samen concreet vorm te geven aan inzetbaarheid. Onze verzuimcoach ondersteunt dan op praktische wijze. Bijvoorbeeld door advies aan de leidinggevende over hoe invulling te geven aan een opbouwschema of hulp bij het voeren van concrete, effectieve gesprekken met de medewerker over diens re-integratiemogelijkheden met als doel de hersteldmelding. Ter bevordering van de vereiste zelfregie van de medewerker, kan aanvullend coaching op inzetbaarheid worden ingezet.

Andere doeleinden waar een verzuimcoach voor wordt ingezet, zijn onder meer training van leidinggevenden op vroegtijdige signalering van overbelasting en stress en hoe daar op constructieve wijze met de medewerker over in gesprek te gaan. En advisering aan de leidinggevende over effectieve maatregelen ter voorkoming van verzuim.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie en/of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.