Nieuws: 26 Sep 2016

" alt="">

Verzuimregister vanaf 2017 voor primair (speciaal) onderwijs verplicht

Net als alle andere onderwijssectoren gaat het primair onderwijs binnenkort met een digitaal verzuimregister werken. Dit register helpt om het verzuim goed in beeld te hebben en het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen. Dit meldt DUO.

Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het leerlingenverzuim te melden via het verzuimregister. Voordat alle basisscholen en sbo-scholen het register ook moeten gebruiken, wordt hiermee eerst proefgedraaid in een aantal gemeenten vanaf 1 januari 2017.

Voor het melden van verzuim gebruiken scholen voortaan het verzuimregister bij DUO. De huidige werkwijze wordt vervangen door een digitale melding. Dit betekent dat scholen verzuim sneller kunnen melden en er eerder actie mogelijk is. Met het verzuimregister komt er een uniforme werkwijze voor het registreren van verzuim. Zo komt de leerling beter in beeld. Een uniforme registratie leidt ook tot betere informatie op landelijk niveau.

Alle kinderen hebben recht op een passende plek in het onderwijs. De inzet van passend onderwijs is het terugbrengen van het aantal leerlingen dat niet naar school gaat. Daarom is het belangrijk de juiste verzuimgegevens te hebben. Een goede registratie leidt tot betrouwbare informatie over het aantal leerlingen dat verzuimt en over de duur van het verzuim.Na de zomer ontvangen scholen meer informatie.

Bron: Redactie Nationale Onderwijsgids