Nieuws: 19 Feb 2018

" alt="">

Wearables op de werkplek: vriend of vijand?

James Bidwell, CEO van trendvoorspeller Springwise, werpt licht op draagbare sensoren, een nieuwe bedrijfstool die zowel voordelen oplevert als controverse veroorzaakt voor werknemers en werkgevers

De aard van het werk verandert erg snel en een aantal van de meest transformatieve innovaties vindt plaats op het vlak van gegevens en de prestaties van werknemers. Net als hoe topatleten hun biometrische gegevens bijhouden om hun prestaties te boosten, zijn bedrijven ook begonnen om gegevens te verzamelen over hun werknemers voor een concurrentievoordeel.

In de VS gebaseerde Humanyze heeft een slimme badge ontwikkeld met een microfoon voor realtime spraakanalyse, een apparaat dat de drager op de werkplek volgt, een Bluetooth-sensor die de nabijheid van anderen scant en een versnellingsmeter om lichaamsbeweging te monitoren. De gedragsgegevens die worden verzameld, omvatten de toon van de stem van de medewerker en of hij/zij naar voren leunt als deze tegen zijn/haar collega’s praat. Zodra de gegevens naar de cloud zijn geüpload, kunnen deze worden gebruikt met andere zakelijke statistieken via een dashboard, zodat bedrijven de werkomstandigheden kunnen aanpassen en de effectiviteit van de wijzigingen kunnen meten via de A/B-test (die twee varianten vergelijkt om te zien welke beter presteert). Het is controversieel voor sommigen, maar voor anderen een fantastische bedrijfstool.

Het gebruik van draagbare sensors is een trend die snel groeit. Volgens marketinggroep ABI Research werden er in 2016 202 miljoen draagbare apparaten door bedrijven weggegeven en dit getal zal naar verwachting in 2021 groeien naar 500 miljoen. Draagbare sensors worden al gebruikt om allerlei zaken bij te houden, van het aantal stappen dat u neemt en de hoeveelheid water die u elke dag drinkt tot hoelang u met uw collega’s praat en waakzaamheid.

De groeiende diversiteit in en beschikbaarheid van draagbare sensors belooft ook belemmeringen van op afstand werken en flexwerken weg te nemen door bedrijven toe te staan gegevens te verzamelen over de productiviteit van hun medewerkers, waar ze ook werken. Door technologie naar de werkkracht te brengen in plaats van andersom, zijn flexwerkers dankzij draagbare sensors uiteindelijk mogelijk beter in staat om met andere werknemers te verbinden, veiliger te werken en aan hun werkomgeving aan te passen.

Gezondheid in beeld

Wearables dragen bij aan verbeteringen op het belangrijke vlak van gezondheid en veiligheid. Deze helpen werkkrachten gezond en fit te blijven, wat leidt tot een vermindering van verzekeringskosten. Ook wordt het ziekteverzuim wegens ziekte of verwonding dan teruggedrongen. Apparaten zoals het smartwatch Being van Zensorium, kunnen slaapcycli, hartslag, calorieën, stappen, bewegingssnelheid en andere gegevens monitoren. Zodra deze gegevens zijn geanalyseerd, kunnen deze worden gebruikt om werknemers te helpen hun gezondheidsdoelen te bereiken.

Als er bijvoorbeeld uit de gegevens blijkt dat u een verhoogde bloeddruk hebt, dan kan er een geautomatiseerd bericht naar u worden verzonden met de suggestie dat u even een pauze neemt. Vervolgens begeleidt Zensorium de gebruiker door een reeks diepe ademhalingsoefeningen om deze te helpen tot rust te komen. Een ander voorbeeld is BetterWorks, een platform en smartwatch-app. BetterWorks monitort de doelen die voor elke werknemer zijn gecreëerd en houdt hun prestaties bij. De tool biedt dynamische, responsieve beelden die meer transparantie en interactie tussen het personeel bevorderen. Gebruikers worden aangemoedigd om de sociale aspecten van het platform te gebruiken en collega’s afhankelijk van hun prestaties een virtuele ‘nudge’ of ‘cheer’ te geven.

Maar wearables kunnen meer meten dan of werknemers genoeg beweging krijgen. Apparaten zoals Reflex van Kinetics, kunnen onveilige houdingen en gevaarlijke bewegingen waarnemen, geven gelijk feedback aan werkkrachten en stellen werkgevers in staat om beleidsregels aan te passen op basis van de risicogegevens. Wearables kunnen mogelijk binnenkort ook werkgevers waarschuwen over de kans op ongevallen of ziekte op basis van een AI-analyse van realtime biometrische gegevens. De Australische SmartCap Technologies produceert al een wearable die de hersengolven van bestuurders en bedieners van zware machines monitort en deze waarschuwt wanneer ze zich te slaperig voelen om door te gaan.

Het streven naar geluk

Het toenemende gebruik van wearables heeft deels impuls gekregen door een onderzoek dat een link tussen welzijn, werktevredenheid en productiviteit heeft gevonden. Als gevolg daarvan zijn bedrijven begonnen om te investeren in manieren waarop ze de welzijn en tevredenheid van werknemers kunnen meten en verbeteren.

Hitachi was een vroege toepasser van wearables voor op de werkplek en heeft een draagbare ID-badge ontwikkeld om miljoenen uren aan gegevens over beweging, werkprestaties en welzijn te verzamelen. Door een AI-systeem te gebruiken om de gegevens te analyseren, is er een link ontdekt tussen specifieke fysieke bewegingen, welzijn en werkproductiviteit. Uit het onderzoek van Hitachi waren er ook onverwachte manieren naar voren gekomen die de productiviteit op teamniveau zouden vergroten. Werknemers in één kantoor werden gelukkiger en meer ontspannen wanneer hun leidinggevende vroeg wegging, terwijl werknemers in het andere kantoor meer tevreden waren als ze vergaderingen in de ochtend planden in plaats van in de avond.

Gegevens van draagbare sensors kunnen ook leiden tot unieke aanpassingen op het werk. Toen Bank of America een badgesensor op callcentermedewerkers testte, werd de ontdekking gedaan dat ze vaak hun pauzes gebruikten om problemen op het werkplek op te lossen. Door de beleidsregels aan te passen en meer kansen te creëren voor de werkkrachten om te discussiëren, is de productiviteit met 10% gestegen. Geweldig nieuws dus voor zowel de werkgever als de werknemer.

Gegevens over vaardigheden en prestaties kunnen ook worden gebruikt om te bepalen welke werknemers het meest geschikt zijn voor bepaalde functies of om teamleden voor bepaalde projecten aan te bevelen, gebaseerd op hun persoonlijke gegevens. AI en draagbare apparaten kunnen weleens de sleutel zijn tot meer productiviteit door bedrijfsleiders een dieper inzicht te bieden in hoe hun teams werken.

Het nieuwe tijdperk van instemming

Te midden van alle ontwikkelingen zijn er ook zorgen geuit over de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Werkgevers zouden ook gedragscodes moeten ontwikkelen over hoe ze de door hen verzamelde gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, wanneer ze hun werknemers de mogelijkheid bieden om wearables te gebruiken. Transparantie rondom vragen als wie de gegevens bezit, wie er toegang tot de gegevens heeft en hoe de gegevens worden gebruikt en of deze verkocht kunnen worden, is van groot belang. De persoonlijke gegevens die bijvoorbeeld door Humanyze worden verzameld, worden niet rechtstreeks verstrekt aan bedrijven en Humanyze tekent een toestemmingsformulier met de eindgebruikers waarin deze ermee akkoord gaat de gegevens niet aan derden vrij te geven.

Belangrijk is dat bedrijven moeten nadenken waarom ze gegevens verzamelen en wat ze eruit hopen te halen voordat ze in een programma voor draagbare sensors investeren. Bedrijven moeten bovendien zich vertrouwd maken met de opkomende wetten op dit gebied, zoals de Britse Data Protection Act en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Bedrijven zijn hierdoor verplicht om de toestemming van werknemers te krijgen voordat ze hun persoonlijke gegevens mogen verzamelen. Wwerknemers betrekken en bewust maken over de voordelen van draagbare technologieën, kan uiteindelijk hun succes bepalen, terwijl goed ontworpen opt-in programma’s met volledige transparantie ervoor zorgen dat de verzameling van gegevens wordt behandeld als een partnerschap tussen werkgever en werknemer.

Van draagbare sensors wordt verwacht dat deze de werkgevers de mogelijkheid bieden om een werkplek te ontwerpen die het welzijn van de werknemer en de productiviteit van het bedrijf verbetert. Dit leidt uiteindelijk tot een team dat meer tevreden, loyaal en beter verbonden is, zowel intern als extern.

Bron: Regus