B Corporation

B Corporation

Wij zijn een gecertificeerd B Corporation. Een B Corp is een onderneming die zijn bedrijfsvoering inzet voor meetbare positieve impact op sociaal-maatschappelijke vraagstukken en milieuvraagstukken. In ons geval: samen werken aan gezonde mensen in gezonde organisaties met oog voor de gehele waardeketen. Deze ambitie hebben wij concreet vertaald naar onder meer:

  • Een ethische code voor medewerkers en leveranciers waarin zij zich committeren aan universele rechten van de mens zoals gelijke behandeling, vrijheid van vereniging, bescherming tegen kinderarbeid en gedwongen arbeid.
  • Human Being Management (HBM) voor onze medewerkers als opvolger van Human Resource beleid.
  • Landelijke dienstverlening waarbij door digitaal samenwerken er voor klanten, medewerkers en leveranciers meer tijd overblijft voor het sociale leven in de eigen lokale omgeving en de milieubelasting wordt geminimaliseerd.
  • Langdurige samenwerkingsverbanden met leveranciers die oog hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en in principe 5% van de inkoopsom besteden aan social refunding passend bij onze missie. Waarbij wij eenzelfde bijdrage doneren.
  • Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) instrument dat klanten de mogelijkheid biedt om gezond en veilig werken niet alleen in de eigen organisatie te realiseren maar ook bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier