Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen

De kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden met de huidige wetgeving grotendeels bij de werkgever neergelegd. Naast de loondoorbetaling betekent dit ook de bekostiging van WGA-uitkeringen (Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) bij langdurige uitval. Deze arbeidsongeschiktheidsschade kan fors oplopen. Als een medewerker na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan bent u als werkgever tot tien jaar lang verantwoordelijk voor zijn recht op een WGA-uitkering. Daarom bieden wij met Active Health Assurance professioneel maatwerk advies op het gebied van de verzuimverzekering en het eigenriscodragerschap. Wij zoomen in op het risicomanagement van uw organisatie in het kader van de WIA-wetgeving (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Verzekeringsoplossing passend bij uw risicomanagement

Door een intensieve, strategische samenwerking met gecertificeerde arbodienstverleners, diverse verzekeraars en volmachten zijn wij in staat om uw organisatie te voorzien van:

  • Gedegen advies over welke verzekeringsoplossing het beste aansluit op de risicostrategie van uw organisatie.
  • Verzekeringen met de juiste voorwaarden en lage premies.

Wij brengen u via korte lijnen en ingangen in contact met diverse partijen en oplossingen, zodat u zo optimaal mogelijk in staat bent om uw risico’s te managen.

Dienstverlening verzekeringen

Onze dienstverlening bestaat uit advies, bemiddeling, nazorg en service. Nazorg en service betekent dat wij het jaarlijks beheer verzorgen van het via onze bemiddeling ondergebrachte verzekeringspakket.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Controle van automatische aanpassingen door de verzekeraar, premie en eigen risico.
  • Terugblik op het afgelopen jaar.
  • Gegevensactualisatie.
  • Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw verzekering.

Op de Active Health Assurance website vindt u uitgebreide informatie over alle mogelijkheden van onze verzekeringsdienstverlening.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier