Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Een bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW-er) is expert op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hij/zij helpt vanuit die deskundigheid individuele medewerkers bij het pakken van de regie op hun inzetbaarheid en de organisatie bij het realiseren van haar doelstellingen.

Psychosociale begeleiding: activatie tot zelfregie

Als de werkprestaties van een medewerker teruglopen door privéomstandigheden of door problemen in werkgerelateerde sfeer, kan begeleiding door en advies van een BMW-er uitkomst bieden. De begeleiding is er vooral op gericht om de medewerker zelf de regie te laten pakken op zijn gezondheid en inzetbaarheid. Hem te ondersteunen bij het vinden van zijn intrinsieke motivatie, te leren omgaan met de door hem ervaren belemmeringen en het zelf oplossen van problemen. Bij conflicten en rouwverwerking worden gerichte behandelmethodes toegepast voor de begeleiding.

De aanpak is praktisch en het aantal gesprekken is dan ook meestal beperkt. Indien nodig worden ook anderen betrokken bij de begeleiding, bijvoorbeeld de direct leidinggevende of partner. De gesprekken vinden plaats op vrijwillige basis en onder geheimhouding.

Aanvullende werkzaamheden

Afgezien van psychosociale begeleiding van individuele medewerkers en coaching van hun leidinggevende kan de BMW-er u ook ondersteunen bij:

  • Managementadvies over de arbeidsverhoudingen en -omstandigheden en wat dit betekent voor het sociaal beleid van de organisatie.
  • Voorlichting over specifieke thema’s die binnen de organisatie kunnen spelen, zoals burn-out voorkomen, omgaan met veranderingen, ongewenste omgangsvormen.

De inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker is effectief zowel preventief als bij werkhervatting.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier