Organisatiediagnosescan

Organisatiediagnosescan

Een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid vereist een adequate risicogerichte interventie (wat) op het juiste moment (waar/wanneer) door de juiste persoon of beslisorgaan (wie). Daarvoor is inzicht noodzakelijk in de specifieke combinatie grondoorzaken en daaraan verbonden risico’s. Een meting op organisatieniveau, de Organisatiediagnosescan, draagt bij aan dit inzicht. Hetzelfde geldt voor een meting op individueel niveau, de Inzetbaarheidsscan.

Inzicht in oorzaken en risico’s

De organisatiediagnosescan bestaat uit twee complementaire delen:

  • Een dialoog met een vertegenwoordiging van uw organisatie gericht op analyse van oorzaken, risico’s en best practices.
  • Screening en analyse van beleidsdocumenten.

Onderbouwde keuzes inzet organisatie-interventies en beleid

Dankzij de Organisatiediagnosescan kan gericht arbeids- en organisatieadvies volgen. Op basis waarvan op managementniveau onderbouwde keuzes over een ‘lean & mean’ inzet van organisatie-interventies en beleid gemaakt kunnen worden. Op verzoek is er ook een vertaalslag van de scanuitkomsten mogelijk naar arbeids- en organisatieadvies dat aansprekend is voor de diverse stakeholders binnen uw organisatie, waaronder de directie en de financiële afdeling.

De uitkomsten van de Organisatiediagnosescan vormen tezamen met de RI&E en plan van aanpak belangrijke input voor onze kerndeskundigen, die op uw verzoek kunnen worden ingezet. Daarmee faciliteren wij uw Arbowetverplichting tot het kunnen inzetten van erkende deskundige personen, zoals een hogere veiligheidskundige, een arbeidshygiënist en een arbeids- & organisatiedeskundige.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier