Organisatiediagnosescan

Organisatiediagnosescan

Een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid vereist een adequate risicogerichte interventie (wat) op het juiste moment (waar/wanneer) door de juiste persoon of beslisorgaan (wie). Daarvoor is inzicht noodzakelijk in de specifieke combinatie grondoorzaken en daaraan verbonden risico’s. Een meting op organisatieniveau, de Organisatiediagnosescan, draagt bij aan dit inzicht. Hetzelfde geldt voor een meting op individueel niveau, de Inzetbaarheidsscan.

Inzicht in oorzaken en risico’s

De organisatiediagnosescan bestaat uit drie complementaire delen:

  • In dialoog met een vertegenwoordiging van uw organisatie worden knelpunten, risico’s en ‘best practices’ blootgelegd, en individuele factoren versus organisatiefactoren ontrafeld.
  • Screening en analyse van beleidsdocumenten.
  • Invullen vragenlijst Duurzame inzetbaarheid ‘Organisatie & Bedrijf’.

Onderbouwde keuzes inzet organisatie-interventies en beleid

Dankzij de organisatiediagnosescan kan gericht arbeids- en organisatieadvies volgen en op managementniveau onderbouwde keuzes gemaakt worden over een gerichte ‘lean & mean’ inzet van organisatie-interventies en beleid. Desgewenst kunnen onze professionals ondersteunen bij het maken van de vertaalslag naar een gedegen arbeids- en organisatieadvies dat aansprekend is voor de diverse stakeholders binnen uw organisatie, waaronder de directie en de financiële afdeling.

De uitkomsten van de organisatiediagnosescan vormen in combinatie met de RI&E belangrijke input voor onze kerndeskundigen, die op uw verzoek kunnen worden ingezet. Daarmee faciliteren wij uw Arbowetverplichting tot het kunnen inzetten van erkende deskundige personen, zoals een hogere veiligheidskundige, een arbeidshygiënist en een arbeids- & organisatiedeskundige.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Vul het contactformulier in of bel ons op 088 – 286 60 55