Verzuimbegeleiding expertise

 Verzuimbegeleiding expertise

Bij een ziekmelding is effectieve en efficiënte verzuimbegeleiding belangrijk, zodat je als werkgever en medewerker samen zo snel mogelijk een duurzame terugkeer naar werk realiseert. Waarbij ook wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Arbowet, Wet verbetering poortwachter (WVP), Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, en privacywetgeving. Onze verzuimbegeleiding experts kunnen u daarbij helpen:

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.